Turnhallen blir energinøytral med sjenerøs gave fra Sparebanken Vest

På siste styremøte før sommeren, gikk stemningen i taket da det ble klart at Sparebanken Vest ville tildele 100% støtte til klubbens søknad «SSK Grønn oppgradering / energinøytral turnhall». Prosjektet tildeles dermed hele 3,8 millioner kroner fra bankens samfunnsutbytte. 

  • Dette er et prosjekt som tidligere daglig leder Dan Christensen har jobbet godt med over lang tid, og blant annet fått utført en ekstern analyse over energibruken i turnhallen med forslag til hvordan den kan reduseres. Utgangspunktet var at forbruket var svært høyt. Basert på analysen og mottatte tilbud, har styret sluttført arbeidet med å sy sammen underlag og innhentede tilbud, til en søknad tilpasset ett av bankens prioriterte områder, «Grønn omstilling», sier styreleder Svein Olav Sørensen.
  • Prosjektet er godt i gang allerede. Energibrønner som skal vekselvirke sammen med panelene på taket, er allerede boret og varmepumper er under installasjon, sier fungerende daglig leder Henning Christensen. Resten av arbeidet med solcellemontasje og styringssystem, vil starte opp og fullføres over sommerferien. I den grad det er mulig, vil vi gjøre bærekraftige valg også når det kommer til materiellet vi bruker. I perioder vil anlegget levere overskudsstrøm ut på nettet, avslutter Henning.
  • Samarbeidet med banken lokalt har vært svært godt også denne gangen og prosjektet ville ikke ha vært mulig for oss å gjennomføre uten denne støtten. Det sier litt når vi mottar den største utbetalingen banken lokalt har vært med å dele ut. Nå tar klubben et stort skritt i bærekraftig retning, samtidig som vi begynner å spare to-tre hundretusen i året i strømutgifter. Dette kan vi heller bruke til aktiviteten for de unge i parken. Aldeles strålende, avslutter en begeistret styreleder.