Utvikling av unge trenere

25., 26. og 28 april arrangerte Sotra SK Grasrottrener delkurs 1 for andre gang dette året. Første runde som ble kjørt i mars ble fort fulltegnet, og kursholder Roy Nymark meldte at vi måtte sette opp en runde til slik at alle som ønsket kurset, kunne få det.

Av de påmeldte var det syv ungdommer fra G16, samt trenere fra vårt samarbeidslag Telavåg IL. Det er lett å tenke at de aktive i trenerroller skal ta kurs, men det å inspirere andre og reklamere bredt i klubbmiljøet kan føre til at det dukker opp nye engasjerte mennesker som tar på seg roller. Ungdom er en ressurs som mange klubber kan utnytte potensialet av enda mer. Gleder var derfor stor når vi så hvor mange fra G16 som ville delta på kurset.

Praksis på feltet

-Ungdommen som melder seg på kursene er viktige ressurser for oss fremover, forteller Susanne, leder for Hovedutvalg Fotball.
Vi var med å delta på Sotra Sportsklubb dagene nå i mai, samt arrangere Trond Mohn Sommerakademi i juni. På disse arrangementene er ungdommen viktige ressurser for å kunne få gjennomført arrangementene på den måten vi ønsker.

-Kurset var veldig innholdsrikt og lærerikt, forteller Johannes Sanden. Han er en av ungdommene fra G16 som har meldt seg på årets kurs. Det var litt teori i klasserom og litt praksis på feltet. Jeg håper jeg får lov å bidra i klubben etter hvert som trener, gliser Johannes Sanden.

Teoriøkt i klasserommet

Norsk Ligafotball sender hvert år ut søknadskjema for utviklingsmidler hvor vi som klubb kan søke støtte. Nytt fra i år er at man kan søke støtte for grasrotkurs hvis man har kursholdere internt. Sotra SK er så heldig at vi har både Renate Blindheim og Roy Nymark som godkjente kursholdere, noe som gjør at vi kvalifiserer til å søke.

-Det kjekke er jo at det var Hovedutvalget Fotball, i Sotra Sportsklubb som sendte Norsk Ligafotball en henvendelse på det. At vi fikk det innvilget gjør at vi kan sette opp kursbudsjettet vårt til det dobbelte. Vi håper andre klubber også får nytte at dette, forteller Susanne og ser bort på Kjartan, nyeste medlemmet av Hovedutvalg Fotball.

Susanne og Kjartan fra Hovedutvalg fotball

-Ja, jeg synes det er viktig at vi får tilbudt kurs til ungdommene våre, samtidig må vi huske å følge de opp videre. Vi har noen tanker og ønsker om å utvikle et konsept kalt «SotraSkolen». Hovedutvalget ønsker å lage en blå tråd i idrettene fra man begynner som 6 åring og veien til senior spiller. Spillerne skal få mulighet til å ta både dommerkurs og trenerkurs, for deretter å få tilrettelagte muligheter for utvikling i fotballgruppen, legger Kjartan til.