Vaksinering i Sotra Arena

Første masse-vaksinering i Sotra Arena blir fredag 30.april.
Dette betyr at bane 1 og 2 blir stengt torsdag og fredag for alle treninger, og fredag blir kjøre- og parkeringsplan innført (kun for fredagen).
Det er forventet at vaksineringstempoet vil øke i ukene fremover, noe som vil medføre mer stenging av Sotra Arena.

Kjøring til/fra trening på vaksineringsdager

Vaksineringen vil pågå fra 10:00 til 22:00.
I dette tidsrommet oppfordrer vi alle våre medlemmer til i størst mulig grad å begrense kjøring til/fra Idrettsparken. 

 • Om mulig – sykle eller gå til trening.
 • Vi oppfordrer til samkjøring forutsatt at smittevernregler kan følges (samme kohort/klasse etc)
 • Foreldre kan som hovedregel ikke vente i Idrettsparken under treningen – kun «drop off / drop on».
 • Ved henting – sørg for å være mest mulig presis for å slippe å vente – vi vil få begrenset med plass for parkering og venting.

Av- og Påstigning til trening (AFO får egen informasjon)

 • Til alle typer trening i alle våre idretter så skal nedkjøring til Danielsen skole benyttes for på/avstigning.
 • Nedre skoleplass er reservert til på/avstigning med max 2 minutter ventetid.
 • Det er svært begrenset plass på skoleområdet, så for å gjøre sikkerheten for våre barn best mulig så må antall biler på plassen begrenses. Om mulig – sørg for at de du skal hente er på vei til skoleplassen FØR du kjører ned.
 • Unngå å sette av / vente langs veien og i busslommene – noen kvelder har vi 700 utøvere som skal hentes, så da sier det seg selv at vi må ha mest mulig frie kjøreveier.

Parkering (ettermiddag og kveld)

 • Alle P-plassene ved Sotra Arena blir reservert til de som skal vaksineres.
 • All parkering ved Danielsen skole blir forbudt på ettermiddag/kveld (kun av-/påstigning)
 • Våre trenere og tillitsvalgte vil få utlevert P-kort og kan benytte garasjen under turnhallen og parkering på nordsiden av turnhallen – så langt det er plass.
  Når disse plassene er full så må parkering ved tidligere Turbuss Vest benyttes (grusplassen)
 • Foreldre som ønsker (må) følge barna til trening kan parkere ved tidligere Turbuss Vest (grusplassen).
  OBS! Husk å benytte fotgjengerovergangen!