Vi gjør oss klar for HavExpo

Det er ekstra høyt tempo og raske forflytninger i kontorfløyen i Sotra Arena om dagen. Forberedelsene til årets største og mest inntektsbringende arrangement i idrettsparken, er i innspurten. Havbruksmessen HavExpo arrangeres nemlig 10-12 mai. Arrangør av messen er HavExpo AS, som er et selskap eid av Sotra Sportsklubb og AqKva AS. Messen, som også inneholder en omfattende konferansedel, samler en hel bransje og har betydelig nasjonal og internasjonal deltakelse.

Med over 300 utstillere fra 10 ulike nasjoner så ligger messen allerede an til å bli verdens nest største havbruksmesse. Det er forventet ca. 14.000 besøkende, og disse representere alt fra oppdrettsanlegg, havfiske, leverandørindustri, havbruksforskning og forvaltning.

  • Hvorfor har vi valgt å bli deleier og medarrangør av et slikt arrangement, spør vi daglig leder i SSK, Dan Christensen.

«Ideen til arrangementet er faktisk vår egen og oppsto i 2017. Vi har etter hvert et stort idrettsanlegg utenom Sotra Arena, som vi eier og drifter selv, uten økonomisk støtte.
Vi ønsker at klubbens idrettsaktivitet skal være rimelig og mulig for alle å delta på. Derfor er det så viktig for oss å finansiere anleggsdriften på annen måte enn via medlemskontingenten. Heldigvis er anlegget attraktivt for arrangementer som HavExpo, og når vi i tillegg er deleier av arrangementet så gir det en langt høyere fortjeneste enn om vi «kun» står som utleier»

Lisbeth, Irene, Dan og Henning gleder seg til 3 suverene messedager

For de som deltok på årsmøtet, er ikke messenes betydning for idretten ukjent. I budsjettet for 2022, er bidraget fra messene betydelig større en kontingentbetalingen. Styreleder Svein Olav Sørensen utdyper: – Av det vi bruker på idrettene i løpet av et år, dekker kontingentbetalingene i overkant av 1/3. Det betyr at vi må ha betydelige inntekter utover kontingenten. Sponsorinntekter dekker noe, men messene står for det meste. Den nye stillingen som Leder Sport, som vi håper å få ansatt noen i snart, er for eksempel avhengig av disse inntektene, sier han.
«Messeaktiviteten krever også litt av oss i de ulike idrettene», sier lederne for hovedutvalgene i henholdsvis fotball og turn & dans, Susanne Johnsen og Gunn Mari Høyem. – «Vi må avgi noe treningstid når anlegget er i bruk til andre ting – både fotballhallen, turnhallen og Sotra Arena tas i bruk under HavExpo. I den hektiske perioden som er nå, må vi også godta at administrasjonen må legge en del saker knyttet til idrettene til side. Men det går over», legger Gunn Mari smilende til.
I tillegg er vi avhengige av at foreldre og andre stiller på dugnadene, så det oppfordrer vi alle til å gjøre, avslutter de to.