Vil du bidra til å lage gode arrangmenter for våre medlemmer og øvrig publikum?

Fotballgruppen søker flere som ønsker å være med på å lage gode arrangementer for våre medlemmer og øvrig publikum.

Vi søker frivillige som kan være med å arrangere våre A-lag sine hjemmekamper. Behovet for ressurser til gjennomføring av herrelagets kamper er noe større enn på damelagets kamper, men en del av oppgavene er de samme for begge:

– Klargjøre sportens område
– Rydde/klargjøre publikumsområder
– Billetter/akkreditering
– Kiosk
– Vakthold (A-lag herrer)
– Speaker
– Bårelag (A-lag herrer)

I tillegg ønsker vi personer som ønsker å jobbe med administrative oppgaver i forbindelse med cuper og andre arrangementer vi gjennomfører.

Vi vet at alle ikke har tid til å delta på alt hver gang. Derfor er vi veldig avhengig av at alle som kan, og har lyst, tar kontakt. Da får vi en stor og fin gruppe som oppgavene kan fordeles på.

Arrangementene legges ut i en facebookgruppe, og man kan melde seg på de enkelte arrangementene der.

Meld deg inn i gruppen SotraFotball Arrangement på facebook, eller send en e-post til fotball@sotrask.no.

Lurer du på noe rundt dette kan du ta kontakt med Susanne på 922 82 530, eller Ronny på 97030971.