Vil du bli trener for turn bredde i Sotra Sportsklubb?

Sotra SK Turn og Dans er en av idrettsgruppene i Sotra Sportsklubb. Vi har en flott Turnhall som sto ferdig i 2019, og har tilbud for barn, ungdom, voksne og toppidrett. Nå søker vi etter trenere som vil være med å opprettholde og styrke våre breddepartier. Det trengs trenere i Turnhallen og på enkelte skoler i kommunen.

Som trener hos oss blir du en del av et stort trenerteam på over 50 trenere. Sportslig Leder har det overordnede ansvaret for all aktivitet, men du som trener er ansvarlig for ditt part,i og utøvernes trivsel og utvikling.

Arbeidsopppgaver:

*Planlegge og gjennomføre trening for egnepartier

*Forberede og lede utøverne gjennom ulike arrangementer. Interne, og i nærområdet.

*Holde seg oppdatert på hva som skjer av passende arrangement i nærområdet og internt. *Samarbeide med Sportslig leder, trenerteamet og andre ansatte og tillitsvalgte

*Samarbeide med Sportslig leder, trenerteamet og andre ansatte og tillitsvalgte.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

*Du har bakgrunn fra Turn og/eller dans, eller annen idrettsaktivitet for barn, ungen og/eller voksne.

*Du er strukturert og evner å samarbeide godt.

*Du er inkluderende

*Du kan omstille deg raskt ved behov, f.eks. hjelpe andre trenere eller ta over et parti om det er behov.

Vi kan tilby:

*En godt opparbeidet turn og dans tilbud, og gode fasiliteter.

*Et ungt, positivt og inkluderende miljø

*Opplæring og jevnlig påfyll av kompetanse ved interne og eksterne kurs.

*Lønn etter avtale

Arbeidstid vil være ettermiddag/kveld.

Tilsetting august/september 2021

Har du spørsmål? Send en mail til turn@sotrask.no

Søknad med CV sendes: turn@sotrask.no alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Hjemmeside: www.sotrask.no

Vi ser frem til å høre fra deg! Sotra SK Turn og Dans