Vil du bli vår støttespiller?

Sotra Sportsklubb er det største idrettslaget vest for Bergen, og har 2.950 medlemmer fordelt på idrettene;

 • · Fotball
 • · Håndball
 • · Turn & Dans
 • · Basketball
 • · Idrettskole
 • · Boksing
 • · Friidrett / Mosjon

For å klare våre mål og visjoner er vi som idrettslag helt avhengig av støtte fra vårt lokale næringsliv. Det gir en vinn-vinn situasjon. Dere sørger for de gode arbeidsforholdene, og vi sørger for at dine ansatte har det fint på fritiden.

Sotra Sportsklubb sin visjon er;

En klubb for alle med idrett i et godt miljø

Klubben skal tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper

Vår historie

Sotra SK ble stiftet i 1945 under navnet IL Øygard.
I 2009 slo de 3 klubbene Brattholmen, Foldnes og Øygard seg sammen, og ble Sotra Sportsklubb.

Klubben har helt fra starten vært en «breddeklubb» der hovedformålet er å tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle. Dugnadsånden står sterkt i klubben, og er en viktig faktor for både drift, trivsel og samhold.
Hvert år gjennomfører vi over 150.000 timer med dugnad – tilsvarende 80 årsverk.

Dette gjør vi først og fremst for å skape et trygt, godt og aktivt miljø.

Gjennom breddeidretten vokser det også frem talenter, og klubben har i dag fotballag i toppserien, noen av norges beste turnere, dansere og boksere, talentfulle håndballspillere – og mye mer.

For våre medlemmer tilbyr vi et trygt og aktivt sted å være.
For våre samarbeidspartnere tilbyr vi en god plass å profilere bedriftens samfunnsansvar, produkter og tjenester.

 • Draktreklame
 • WEB profilering
 • Arenareklame
 • Presentasjon i Medlemsnytt

Støttespillere

I Norge utgjør frivillige organisasjoner og frivillig arbeid en vesentlig del av samfunnsbyggingen. Som frivillig organisasjon er også Sotra Sportsklubb avhengig av støttespillere—like avhengig som vi tror samfunnet er av idrettslagene

Vi kan tilby;

 • Profilering i et anlegg med 700 unike besøkende – hver dag (over 100.000 pr. år)
 • 2.900 medlemmer – ca. 2.000 familier

Reklameseil

Med 4×4 meter reklameseil i fotballhallen blir din bedrift godt synlig for alle våre medlemmer og besøkende.

PRIS; 20.000,- pr. år

Vi kan besørge produksjon


Arenareklame

 • 1 meter høye skilt
 • 3 og 6 meter lengde
 • Seøger på 2-årige avtale

PRIS; Kr. 3.500,- pr. løpemeter