Vil du være med å drive Sotra Sportsklubb?

Årets valgkomité er godt i gang med arbeidet med å få på plass frivillige til hovedstyret og andre posisjoner for den neste perioden. Deadline er i tide til årsmøtet 23. mars.

-Det har vært noen intensive uker, sier Bente Mjøs Angeltveit, en av komiteens medlemmer. – Vi har hatt samtaler med alle i det sittende styret, snakket med en del nye personer som har meldt seg samt deltatt i de store idrettsgruppenes årsmøter. En hel del er på plass, men det mangler enda dekning på noen posisjoner. 

-De viktigste rollene vi nå må få på plass er de ulike rollene i fotball- og håndballgruppen., sier valgkomitèmedlem Tor-Fredrik Fris. -Her trenger vi engasjerte personer som kan jobbe med arrangementer, dommere, tilsyn og ikke minst noen som ønsker å bidra for å skape gode muligheter for barn, unge og voksne medlemmer i Sotra SK. Fotballgruppen har hatt sitt årsmøte, men det er bare å ta kontakt med oss i valkomiteen eller direkte med fotballgruppen. Håndballgruppen har sitt årsmøte 21/2 kl 19 i kafeen i turnhallen, så møt opp og meld deg gjerne der, oppfordrer han. 

-I tillegg trenger vi flere folk som er villige til å ta praktisk ansvar for gjennomføring av arrangementer. Vi skal også ha på plass et kontrollutvalg, så her er det noe for enhver å engasjere seg i, legger Per Helge Martinsen til. Han er siste medlem i valgkomiteen.

-Det å engasjere seg som frivillig i Sotra Sportsklubb, er veldig givende, sier sittende styreleder, Svein Olav Sørensen.  -I styret holder vi på med de større tingene, styrer økonomien og prøver å utvikle klubben i riktig retning, på alle områder. Med mange idretter, mange frivillige og 3000 utøvere samt et stort anlegg som må utnyttes godt til flere formål, vil jeg si at Sotra Sportsklubb må være en av de mest interessante klubbene å engasjere seg i. Og uansett hva du velger å være med på, blir du del av et positivt fellesskap som bidrar til lokalsamfunnets beste, avslutter han.

Lurer du på om et verv kan være noe for deg, men er usikker på hva dette innebærer? Ta kontakt med valgkomiteen eller les om de ulike rollene her: https://www.sotrask.no/klubbhandbok/roller-og-mandater/

Tor-Fredrik Friis, tor.fredrik.friis@gmail.com

Per Helge Martinsen, perhelge1959@gmail.com 

Bente Mjøs Angeltveit, bente.angeltveit@gmail.com