«ALLE-MED» fondet

< Tilbake

Sotra Sportsklubb er en ”breddeklubb” hvor hovedfokus er «Idrett for alle»

Sotra Sportsklubb sitt ALLEMED-fond skal bidra til at alle som ønsker det kan delta på våre aktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon.
Fondet retter seg både mot de som allerede er medlem i Sotra Sportsklubb og de som ønsker å bli medlem, men hvor egen økonomi hindrer eller gjør det vanskelig å være med.

Det skal være enkelt å søke om støtte i «Alle-Med» fondet, uten å måtte dokumentere behov og årsak.  Dette gjør også at hele søknaden er basert på en gjensidig tillit om at behovet for å søke er reelt.

Sparebanken Vest har bidratt med hele 600.000,- til fondet. I tillegg er det kommet gaver fra private givere, noe som gjør at fondet har 750.000,- til formålet pr. januar 2023.
Fondet vil prioritere støtte til medlems- og treningsavgift, men det kan også søkes om støtte til f.eks. cuper og konkurranser.

Hvem kan søke

 • Foresatt/ verge kan søke om støtte på vegne av utøver(e) 
 • Utøveren selv 
 • Leder, trener, foreldrekontakt i en gruppe kan søke om støtte på vegne av utøver og/
  eller gruppe
 • Personer med nær relasjon til ett medlem eller familie der man ser at det kan være vanskelig for medlemmet/familien å søke selv.

Begrensninger

 • Utøvere under 18 år kan ikke søke uten samtykke fra foresatt
 • Utøver kan ikke være eldre enn 19 år (fondet er tilrettelagt for barn og ungdom)
 • Fondet kan dekke kostnader relatert til idretten i Sotra Sportsklubb.
 • Fondet dekker kun kostnader relatert til èn idrett pr. utøver.

Hva kan det søkes støtte om

Det kan søkes om støtte til deltakelse på Sotra Sportsklubb sine aktiviteter som:

 • Medlemskontingent, treningsavgift og lisens
 • Cuper, treningssamling, seminarer og kurs
 • Sosial aktivitet, turer osv i regi av klubb, lag, særforbund i krets/region eller nasjonalt
 • Klubbens overtrekkdress/ konkurransetøy eller annet utstyr

Søknadene behandles fortløpende, men det kan i perioder ta inntil 14 dager før du får svar.
Dersom det er noe som haster så kan du ringe klubbkontoret og melde fra om at du har sendt inn en søknad som haster; Telefon 99 38 88 88 (hverdager mellom 08:00 – 16:00)