Fotball

Sotra Sportsklubb Fotball har ca. 1.100 medlemmer fordelt på 68 fotballag. Alle våre lag i alle aldersklasser trener og spiller kamper i Straume Idrettspark. Alle lag får også tildelt minst èn trening pr. uke i fotballhallen, noe som utvider fotballsesongen for de fleste.

I de fleste aldersklassene har vi flere lag, noe som gjør at vi har tilbud til alle nivå – de som vil trene mye og satse og de som vil trene «passe» og er mest for å ha det kjekt.

I de yngste klassene er det foreldrene som er trenere, mens fra 15/16- års alderen så overtar trenere som er engasjert av klubben.


Fotballakademiet

Fotballgruppen starter opp et Fotballakademi vinteren 2021. Tilbudet er primært for spillere mellom 9 og 14 år, og våre fotballfaglige instruktører gir et godt faglig innhold.

Vi henter på skolen, serverer et enkelt måltid ved ankomst i Idrettsparken, og kjører en fotballøkt på 1 1/2 timer.

Våre samarbeidspartnere

NYHETER