MATHARE

25 års samarbeid Sotra SK – MYSA (Mathare Youth Sport Assocciation)

Det har gått 25 år siden IL Øygard og Mathare «fant hverandre» på Ekebergsletten under NorwayCup. Siden den gang har klubbene hatt ett tett og utrolig lærerikt samarbeid med årlige besøk av jentelag fra Mathare.  Det har også resultert i et samarbeid med Shadrack og etablering av et bibliotek i Babadogo utenfor Nairobi – et område preget av slum og fattigdom.

 

HISTORIEN

Under Norway Cup i 1995 fikk, IL Øygard som første klubb, to lag (lillejenter) i samme finale. Samtidig på samme bane møtte Mathare sine Lillegutter Korsvoll fra Oslo. Øygardsjentene gav høylytt støtte til Mathare, som var små og tynne, i spillertunnelen før kampen. En kamp som de vant på motivasjon, teknikk og løpsstyrke.

Vinteren 1995/1996 inngikk Sotra Sportsklubb (IL Øygard), etter en forespørsel fra MYSA via Norges Fotballforbund, et samarbeid på ubestemt tid, med MYSA og Strømmestiftelsen.  Dette pga  MYSA mente at støtten fra jentene var medvirkende årsak til at Mathare guttene vant finalen, og at Øygard var gode på utvikling innen jentefotball. Øygard sa ja til å organisere et ukes opphold på Sotra for et jentelag (16 spillere og 3-4 ledere) fra Mathare slummen i Nairobi, i forkant av Norway Cup.

Fra det første besøket sommeren 1996 har klubben hatt årlige besøk til og med 2013, og deretter hvert 3. år. Siste gang var i 2019.

 

MYSA (Mathare Youth Sports Association)

MYSA ble etablert i 1987 som en selvhjelps ungdomsorganisasjon med samfunnstjeneste. I dag tar de 30 000 ungdommene del i MYSA sitt sportsprogram, søppelrydding, AIDS forebyggende arbeid, opplæring i ledelse, fotogrupper, musikk- og dansegrupper og bidrar med hjelp til barn som er blitt fengslet samt andre samfunnsnyttige formål.

Over 10 000 ungdommer fra 8 andre land deltar i lignende sports- og utviklingsprosjekt satt i gang av MYSA.

 

Mathareslummen

Mathareslummen er et av Afrikas største slumområder, der omlag 1 million mennesker lever under svært kummerlige forhold.

De bor i mudderhytter og blikkskur uten rent vann, elektrisitet eller sanitære forhold. Når en vokser opp på et slikt sted, kan det være vanskelig å se optimistisk på fremtiden, der kriminalitet, alkohol, stoffmisbruk og prostitusjon er en del av hverdagen.

Slummen er delt opp i 16 soner. I dag organiserer MYSA fotballserier for over 20 000 gutter og nærmere 9000 jenter som spiller i 230 ligaer.

 

Utvelgelse til Norway Cup.

For å bli plukket ut til å få komme til Norge er det flere kriterier som må oppfylles. Mellom annet må jentene være flinke til å spille fotball, delta på søppelrydding, HIV/AIDS forebyggende arbeid og frivillig som dommer eller trener for andre lag. Dette gir også lagene ekstrapoeng på tabellen, noe som kan være forskjellen mellom å vinne serien eller rykke ned. Det er ingen som får noe gratis, noe som en kan lese ut av MYSA sitt slagord:

If you do something, MYSA does something ; you do nothing, MYSA does nothing.

 

Matharekomiteen

Sotra SK har oppnevnt en Matharekomite som har fått mandat til å lage et variert program, skaffe vertsfamilier, arrangere klesinnsamling og få tak i nødvendig utstyr og mulige sponsorer. Alle jentene får med seg en koffert/bag med innsamlet klær/sko tilbake til Kenya.

I løpet av uken hos vertsfamilier på Sotra får de afrikanske jentene et innblikk i norsk kultur, sove trygt om natten, lære norske skikker, spise norsk mat og ikke minst spise seg mett.

I løpet av oppholdet får Matharejentene sammen med Sotra SK sitt vertslag være med på velkomstseremoni, delta på treninger i Straume Idrettspark, delta på Gudstjeneste i Foldnes kirke, overvære seriekamp på Brann Stadion, får velge ut brukte klær og sko, besøke klatrepark, kinobesøk, kajakkpadling på Misje, bading og grilling om været tillater det, bytur med besøk på Akvariet og Fløien, og mye mere.

 

Sponsorer

De seneste årene har det blitt vesentlig dyrere å få Matharelaget på besøk fra Nairobi og vi er helt avhengig av sponsorer for å få dette til.  Støtte fra banker, kommune, bedrifter, lag- og organisasjoner,  enkeltpersoner og ikke minst bidragene fra egen klubb har ført til at vi fortsatt får besøk fra Nairobi.

 

 

Sosialt

I forkant av besøket kan det norske vertslaget kommunisere med Matharelaget på sosiale medier. Her utveksles det informasjon begge veier om familier, interesser, utveksling av bilder mm.

Gjennom alle disse årene har det blitt knyttet mange sterke bånd mellom vertsfamiliene og jentene fra Mathareslummen. Familien får et innblikk i hvordan det er å være jente og bo i slummen.

Fakta om besøk

I løpet av de 20 gangene Øygard IL/Sotra SK har tatt imot Mathare har vi fått besøk av nærmere 320 jenter (spillere) og rund 60 ledere / trenere fra MYSA.

Nærmere 200 vertsfamilier har åpnet sine hjem og tatt imot Matharejenter og ledere.

Nytt besøk 2023

På grunn av Covid 19 har det blitt forskyvning av besøk fra Mathare. Etter planen skal det komme et jentelag fra MYSA til Sotra i 2023.