Fotballakademi

Sotra Sportsklubb starter opp igjen med Fotballakademi – et tilbud til alle fotballglade jenter og gutter født 2006 – 2012. Vi ønsker å gi et godt lærings- og utviklingsmiljø unge og ivrige fotballspillere i Sotra Sportsklubb,
og andre klubber i nærområdet kan utvikle seg.

Deltakelse på Sotra-akademiet er et supplement til de ordinære lagstreningene. Øktene vil primært være i Sotrahallen og enkelte ganger på banene ute. 

Trenerne på Sotra-akademiet vil være trenere fra Sotras a-lag herrer, samt spillere med trenerambisjoner. Trenerne er utdannet gjennom NFFs utdanningsløp.
De vil være dedikerte, godt forberedte til øktene, og de vil sørge for god oppfølging og tilstedeværelse i aktiviteten på feltet. 

Metodikken i Sotra-akademiet er at den beste læringen skjer i spill og spillsituasjoner sammen med med- og motspillere.
Det vil være innslag av isolerte tekniske øvelser, men store deler av læringen vil skje i kamplike situasjoner.
Man vil på denne måten legge til rette for at spillerne skal lære i den konteksten man møter i kampsituasjon slik at ferdighetene er mest mulig overførbare.

Spillerne vil bli delt inn i grupper ut fra alder. Vi vil også underveis vurdere om det i deler av aktiviteten vil være aktuelt å dele inn grupper ut fra hvor langt man er kommet i ferdighetsutviklingen.
Dette for å skape best mulig balanse mellom mestring og utvikling.  

Oppstartdato: Mandag 11 januar  

Det er mulig å melde seg på følgende dager: 

Dag

Tidspunkt

Årsklasser

Mandag

1500-1630

2006-2012

Tirsdag

1300-1430 + 1430-1600

2006-2012

Onsdag

1500-1630

2006-2012

Torsdag

1500-1630

2006-2012

Fredag

1500-1630

2006-2012

Søndag

1800-2000

2006-2009

Man er avhengig av et visst antall deltakere i de ulike årskullene for gjennomføring de aktuelle dagene. 

Priser:

Ant dagerPris pr. mnd.Transport pr. mnd
1 dag400,-200,-
2 dager800,-280,-
3 dager1.200,-300,-

I samarbeid med klubbens AFO tilbys det transport til akademitreningene for de som ønsker dette, mot ekstra kostnad.
Vi vil i påmeldingen be om informasjon om hvilke skole man går på og tidspunkt for når man er ferdig på skolen.
Tilbudet om transport avhenger også av et visst antall deltakere.

Videre vil det være muligheter for noe bespisning i forbindelse med økt, mot ekstra kostnad.

Sotra-akademiet følger Øygarden kommunes skolerute, og tilbudet gjelder ikke i ferier, helligdager og planleggingsdager.

Ved påmelding er man deltaker på Sotraakademiet fra 11/1- 27-3. I sesong vil det være et justert tilbud.

Klikk her for påmelding, og send en bekreftelse med spillerens navn til fotballakademi@sotrask.no

Oppsigelsestiden er ut måneden man sier opp i og påfølgende måned.