Bestilling av varer til lag

< Tilbake

Hver enkelt idrettsgruppe har definert hvilket utstyr som skal være tilgjengelig for våre lag og hva klubben dekker av kostnader til dette.

Noe utstyr skal lagene ha som eget, mens andre ting er felles for alle lagene innen idretten/aldersgruppen. Det er også satt opp hvor lenge utstyret er ment å vare – dvs hvor ofte f.eks. et fotballlag kan bestille nye baller.

Alle bestillinger til lag gjøres i klubbens nettbutikk; www.arenaplanlegger.no/sotrask

  • Trener/lagleder logger på med lagets brukernavn og passord
  • Is, tape og klister skal alltid legges inn på egen ordre (skal ikke blandes med klær og annet utstyr)
  • Alle ordrer sendes automatisk til gruppenes økonomiansvarlige for godkjenning før de videresendes til XXL/Nike.
    Dvs at ordrer fra lag kan bli avvist eller endret. Det blir i slike tilfeller sendt orientering til trener eller den som står som referanse på ordren.
  • Dersom bestillingen inneholder klær som det skal trykkes på initialer eller nummer så må oversikt sendes i egen mail til post@sotrask.no. Husk å merke mailen med ordrenummer.
  • Det blir sendt mail/sms når bestillingen er klar til å hentes i Sotra Arena.