Deltakelser – Cuper og konkurranser

< Tilbake

Deltakelse i cuper, konkurranser og festivaler hører med i alle våre idretter. Det er imidlertid litt forskjellig hvordan idrettene praktiserer påmelding og egenandeler, mens regler for reise og opphold er felles for klubben (se egen side for reiser)

Fotball og håndball

 • Klubben dekker lagets påmeldingsavgift på inntil 2 cuper pr. år (max kr. 2.000,- pr. lag). 
 • Ved påmelding til Vinterserie fotball og til Adidas cup må lage selv ordne med og dekke kostnader ved dommer
 • Laget dekker selv alle reisekostnader.
 • Trenerens kostnader kan om ønskelig fordeles på deltakerne slik at trener reiser gratis eller rabattert.
 • Trener melder selv på og får refundert kostnadene i etterkant mot kvittering/oppgjør, Refusjonsskjema: https://www.sotrask.no/wp-content/uploads/2020/12/Refusjon-utgifter.xls
 • Rubic MedlemsApp kan benyttes internt i laget for påmelding og betaling av egenandel. Trener kan få veiledning av klubbkontoret.

Turn og dans

 • Påmelding håndteres av turngruppen v/NN
 • Utøverne dekker selv påmeldingsavgift og reise, men kan i noen tilfeller få støtte fra klubben/turngruppen.
  Trener må i tilfelle søke om dette i god tid.
 • Rubic MedlemsApp kan benyttes for påmelding og betaling av egenandel. Trener kan få veiledning av klubbkontoret.