Dommerrekruttering

< Tilbake

Plan for dommerrekrutering i Sotra Sportsklubb

Klubbdommere (barnefotball)

Når vi ser etter klubbdommere ser vi etter de ungdommene som først og fremst er interessert i å dømme fotball. Målgruppen for dette er ungdom over 13 år, men dersom 12-åringer viser interesse lar vi også de få slippe til.

Opplæring

For de aller ferskeste har vi regelgjennomgang med dommeransvarlig/kretsdommer i klubben. De som skal dømme 7er-fotball må ta et eget kurs i gjennomført av kretsen

Vi kategoriserer klubbdommerne i 3 grupper basert på hvilke kamper de får dømme

5er/3er

Her begynner de yngste og ferskeste dommerne, fokusområder for disse er fløytebruk.

7er

Når fløytebruk er på plass så flytter fokuset seg videre på tegngiving og tydelige tegn.

9er

Dommerne som dømmer 9er er de som har fløyte og tegn på plass. Disse fokuserer nå på posisjonering, og en kan se på dette som en siste forberedelse på å forberede seg til å dømme kretsfotball.

Rekruteringsdommere (ungdoms og seniorfotball)

Her ser vi etter ungdom over 15 år som er interessert i å dømme fotball.

Fokusperioder her er vinter og vårsesong. Det er i disse periodene kretsen arrangerer kurs. Her vil også dommere som foregående sesong har dømt 9er-fotball være aktuelle kandidater.

Kretsen oppnevner faddere til rekruteringsdommerne hvert år, og tar over store deler av oppfølgingen. Klubben vil bistå dommere med nødvendige drakter og utstyr.

Oppfølging

Vi tilstreber å arrangere sosiale samlinger og møter, for dommerne i klubben, på slutten av hver sesong. Gjerne i kombinasjon med besøk av en toppdommer, eller å se en fotballkamp sammen med pizzakveld.

Dommerne skal gjennom hele sesongen føle at det skal være lett å komme i kontakt med dommeransvarlig i klubben, og at utfordringer skal løses raskt og effektivt.

Det legges opp til felles bestilling av drakter og utstyr to ganger i året; Før start på vårsesong og før start på høstsesong.