Dugnad i klubben

< Tilbake

HVORFOR DUGNAD…?

Dugnad er grunnpilaren i Norsk idrett – og i Sotra Sportsklubb, uavhengig av om du bidrar som trener, lagleder, styremedlem eller som foresatt på ett at våre arrangementer.

Sotra SK har årlige kostnader relatert til idretten på ca. 11 mill. 
De største utgiftspostene er drift av anlegget, drakter og utstyr, cuper/konkurranser og trenergodtgjørelse. 
Kontingentene utgjør kr. 4 mill, sponsor 1,9 mill og offentlig støtte 0,8 mill.
Vi er dermed helt avhengig av andre inntekter. 

Mange idrettslag skaffer disse inntektene på idrettsarrangementer som f.eks. VossCup, Sogndalscup og StordCup. 
Sotra Sportsklubb har 3 store haller som gjør det mulig å arrangere inntil 4 messer i året, noe som er langt mer lønnsomt for oss.

Messene genererer inntekter både på utleie, salg og utførte dugnadstimer.

Uten messene våre så hadde vi heller ikke hatt vårt fantastiske idrettsanlegg i Straume Idrettspark.

Det er viktig for oss å presisere at vi som klubb arrangerer messene utelukkende for å skaffe oss inntekter til vår kjernevirksomhet; Idrett for våre barn. 

HVOR MYE DUGNAD…?

Behovet for dugnadshjelp varierer fra år til år, men for å ha en ca. pekepinn så har vi satt 15 timer pr år pr. familie som en mal/veiledning for dugnader relatert til klubbdriften.

I tillegg til disse 15 timene kommer dugnader som er direkte relatert til laget/utøver.Et eksempel på dette er hallvakter / skolevakter,  det å sitte i sekreteriatet under kampene til eget barn (håndball) og når laget/utøver ønsker å delta på en cup/turnering som krever innsats fra foreldrene. 

Det er lov å tilpasse dugnadsbidraget etter egen kapasitet – både pluss og minus.