Hovedutvalg Idretter

< Tilbake

Sotra Sportsklubb har 6 idretter. Pr 1.januar 2021 er fordelingen slik;

IDRETTMEDLEMMERJENTERGUTTER
Fotball1.045288757
Turn & dans844656188
Håndball688483205
Boksing21516
Friidrett514
Basketball19415

Hver idrett har eget Hovedutvalg som bl.a. følger opp egen økonomi innenfor budsjetterte rammer – godkjent av hovedstyret.

Hovedutvalgene i hver idrett har følgende ansvarsområder;

 • Styre avdelingens økonomi innenfor de budsjetterte rammene, og avgi månedlige statusrapporter til daglig leder.
 • Utarbeide årlige sportsplaner/revisjoner innen angitt frist (årshjulet). Sportsplanen skal godkjennes av hovedstyret for å sikre samsvar mellom satsing og budsjett.
 • Styre aktiviteten i enheten i henhold til enhetens egen sportsplan.
 • Egne aktiviteter som;
  • Sportslig aktivitet (påmeldinger, cupdeltagelse, turneringer etc.)
  • Inntektsbringende arbeid innenfor enheten (kiosk, cup, dugnad etc.)

Hovedutvalgene skal minimum være 3 personer. I våre største idretter består gjerne hovedutvalget av mellom 5 og 8 personer, og hvor de typiske ansvarsområdene er delt inn i;

 • Leder hovedutvalg
 • Nestleder hovedutvalg – Økonomiansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • Sportslig ansvar barn/ungdom
 • Sportslig ansvar junior/senior
 • Politiattest-ansvarlig
 • Rekruttering- og oppstartsansvarlig