Kampfiksing og spillavhengighet

< Tilbake

 

Kampfiksing og spilleavhengighet hører ingen sted hjemme i idretten, og er noe Sotra Sportsklubb tar avstand fra.

Kampfiksing
Kampfiksing er ulovlig og er heldigvis svært sjelden i Norge. Hvis det skjer så er det gjerne på høyere nivåer hvor det også veddes (spilles) på utfallet av kampene. Alle ledere og trenere i klubben skal være obs på problemstillingen og stimulere alle medlemmene til å ta avstand fra slike handlinger. Temaet kampfiksing er også en del av Fair Play temaet og er også naturlig å ta opp i forbindelse med Fair Play satsingen. Hvis noen i klubben får mistanke eller informasjon om kampfiksing skal man varsle lederen for gruppestyret eller et medlem av hovedstyret som igjen straks skal kontakte vedkommende idrettsforbund.


Spilleavhengighet
Spilleavhengighet er noe som kan ramme alle og for å forebygge spilleavhengighet vil Sotra Sportsklubb sørge for at temaet tas opp på spillermøter og i trenerfora, og at støtteapparatet rundt lagene har kunnskap og en fokusert oppmerksomhet i forhold til spillerne på dette temaet.
Dersom noen har grunn til å tro at et medlem i klubben lider av spilleavhengighet er det viktig å varsle lederen for gruppestyret eller et medlem av hovedstyret som så vil foreta en nærmere vurdering om man skal forfølge saken, evt. bidra til at vedkommende får hjelp av Idrettens Helsesenter eller et annet profesjonelt støtteapparat.