Kamp- og Fair play vert

< Tilbake

Det viktigste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på arenaen

Alle hjemmelag i Sotra SK har et ansvar for å stille med en kampvert på kampene som arrangeres av Sotra SK, og det er lagleder som skal påse at noen utfører denne oppgaven. En Fair Play vert/ansvarlig skal bidra til at kampene foregår i trygge rammer der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play vert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på og utenfor banen. 

Kampvertens oppgaver:

 • Ta imot, og ønske gjestende lag velkommen.
 • Ta imot dommer, og ønske han/henne lykke til.
 • Ta en liten oppmuntrende prat med dommeren i pausen og etter kampen.
 • Minne lagene på at de skal gjennomføre Fair Play hilsen (før og/eller etter kamp).
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre.
 • Påse at tilskuere er minst en meter fra sidelinjen.
 • Ta tak i uønsket opptreden fra den/de det måtte være under/etter kampen 
 • Sjekk om det finnes kort med foreldrevettregler der du henter kampvertvesten – del disse ut til de som måtte trenge en påminnelse.
 • Takke gjestende lag og dommer for kampen, og ønske vel hjem og velkommen tilbake.
 • Kontakte regionen vedrørende avvik fra ønsket adferd. 

Hvordan organisere i klubben/laget:

 • Laget setter opp en plan for hvem som skal være kampvert i hvilke(n) hjemmekamp gjennom sesongen.
 • Personen ifører seg kampvertvest. Vester finnes i hovedvakten i Sotra Arena.
 • Det er å anbefale å rullere på oppgaven – dette er en oppgave flere kan bidra til- og vokse på!
 • Det er ikke til å legge skjul på at man må opptre utadvendt i rollen.