Kiosksalg

< Tilbake

Kiosk og kafèdriften i Sotra Sportsklubb er organisert som en egen avdeling, og drives av Jannicke Lexau.  
All omsetning er MVA pliktig, og driften er naturligvis underlagt Mattilsynets strenge krav om drift, hygiene og orden.

Vi har utsalgssteder i Sotra Arena og Turnhallen i tillegg til at avdelingen disponerer eget rullende bakeri med frysevogn og en kioskvogn – som fortrinnsvis benyttes under arrangementer.

Kiosk og kafè har stort fokus på sunn mat og gode opplevelser for våre kunder, og driftes i det daglige av våre faste ansatte.

Under arrangementer blir driften ofte utvidet til flere lokasjoner i tillegg til at mye av arbeidet gjøres på dugnad av medlemmer og foreldre.
Dette kan f.eks. være eget utsalg i fotballhallen under en fotballcup, og hvor kafeen bemanner med èn av sine ansatte, mens resten av personalet er basert på dugnad.

Uavhengig av arrangementstype så er det alltid vår kiosk og kafè-avdeling som styrer all form for salg av mat og drikke. 
Idrettsgrupper som skal arrangere cuper eller andre idrettsarrangementer må i god tid planlegge salg av mat og drikke sammen med Jannicke. 
Her kan det gjøres felles bestemmelser for sortiment, priser og bemanning.

Ved alle arrangementer som er styrt av idrettsgruppene så vil overskuddet fra kioskene tilfalle det aktuelle arrangementet/idrettsgruppen.
Desto mer dugnadsbasert bemanning og eventuelle ekstra gode innkjøp gjennom sponsorer – desto større blir overskuddet.

På excel arket under kan du laste ned fordelingsmodellen og gjøre beregning på netto overskudd til idretten etter et arrangement.