Kjøregodtgjørelse

< Tilbake

Kjøregodtgjørelse er et vanskelig område og dermed også et tema med mange misforståelser.

I artikkelen under belyser vi alle de forholdene hvor vi som klubb kommer innunder skattevesenets regler om kjøregodtgjørelse.

For våre trenere, spillere og foresatte

Trenere, spillere og foreldre/foresatte som kjører til bortekamper i forbindelse med seriespill (obligatoriske kamper – ikke cuper o.l.) kan i noen tilfeller få dekket kostnader med kjøring, ferge og bompenger. Dvs. at det kan ikke gjøres krav om dekning, men dersom idrettsgruppen har tilstrekkelig økonomi til å dekke kostnaden kombinert med at punktene under tilfredsstilles, så kan det vurderes.

Ved dekning av reisekostnader gjelder følgende;

 1. Kostnadsdekningen skal være avklart med klubben før reisen planlegges/starter.
  Avklaring skal gjøres med den aktuelle idrettens økonomiansvarlige eller leder.
  OBS! Refusjoner som ikke er forhåndsgodkjent blir alltid avvist!
 2. Det skal være minst 3 spillere/utøvere i bilen.
 3. Det må være minimum 150 km. t/r og/eller ferge.
 4. Kilometersats er pr. 2024 kr. 1,8
 5. Det skal innleveres kilometerskjema etter turen. Skjema skal inneholde;
  – Reiserute
  – Antall kilometer
  – Navn på utøverne som var med i bilen
  – Kampnummer
  – Navn til den som har godkjent kostnaden
  – Dokumentasjon på eventuelle fergekostnader (f.eks. skjermkopi fra Autopass Ferge)

For trenere og spillere/utøvere med kontrakt

Trenere og spillere/utøvere kan gjennom sine ansettelseskontrakter gjøre avtale om dekning av kjøring til/fra trening og bortekamper.
Det er viktig å merke seg at det ved kontraktsinngåelse gjøres en beregning på antatt kjøring i kontraktsperioden slik at anslått beløp er så reelt som mulig.
Husk at det kun er kjøring til/fra de organiserte treningene og kampene som dekkes. Dvs. at kjøring til egentrening dekkes ikke.

Avtalen om kjøregodtgjørelse må dekke følgende kriterier;

 1. Utregning av kjøring fra hjem til trening skal gjøres etter statens sats for kjøregodtgjørelse uten skatteplikt. Pr. 1.januar 2021 er dette kr. 3,50
 2. Max beløp pr. år i kjøregodtgjørelse innenfor disse reglene er kr. 45.000,-. 
 3. Det gis ikke passasjertillegg uten at dette er med i kontrakten. Passasjerer skal i hvert enkelt tilfelle spesifiseres.
 4. Lønn og andre utbetalinger som regnes som lønn kan ikke kombineres med kjøregodtgjørelse til/fra trening og hjemmekamper.
 5. Gavekort på inntil kr. 10.000,- pr. år kan kombineres med kjøregodtgjørelse.
 6. Krav til innlevering av kjørelister;
  – Kjørelister med kjøring for mer enn kr. 2.000,- pr. måned skal leveres senest den 10. i påfølgende måned. Lister som kommer etter denne fristen blir avvist.
  – Kjørelister med kjøring for mindre enn kr. 2.000,- pr. måned kan leveres kvartalsvis – senest den 10. i påfølgende måned etter kvartalslutt.
  – Kjørelister som inneholder kjøring for mer enn ett kvartal tilbake i tid blir avvist.