Kommunikasjonsplan

< Tilbake

Sotra Sportsklubb sin kommunikasjonsplan blir i disse dager revidert og kommer i ny utgave i løpet av vinteren 2021.

Sotra Sportsklubb kommunisere i mange kanaler til mange forskjellige grupper, noe som gjør at en tydelig kommunikasjon er viktig.

Våre kommunikasjonskanaler;

 • Rubic MedlemsApp
 • Medlemsnytt / Trenernytt
 • Klubbens nettsider

OBS; Det er ikke  lov å benytte lukkede kanaler som f.eks. Snapchat eller Facebook til kommunikasjon mellom trener og utøver.

Grupper vi kommuniserer med;

 • Medlemmer i alle aldersklasser
 • Trenere og lagledere
 • Foreldre og foresatte
 • Lokalsamfunnet
RUBIC

Hovedkanalen til våre medlemmer er vårt medlemssystem med egen app for kommunikasjon;

 • Fra klubb til medlemmer og foresatte
  • Betalingsinformasjon
  • Klubbnyheter og informasjon
  • Dugnader med info, oversikt og booking.
  • Påmelding til klubbaktiviteter
 • Fra trener til utøvere
  • Informasjon om treningene
  • Oppmøteregistrering
  • Påmelding til aktiviteter for laget/gruppen
 • Fra utøvere til trener
  • Melding om treningsfrafall.
  • Generelle tilbakemeldinger til trener.
MEDLEMS- / TRENERNYTT

Alle større nyhets- og informasjonssaker formidles til våre medlemmer via Medlemsnytt og Trenernytt.
Utsendelsen gir en kort beskrivelse av saken med lenke til mer informasjon på klubbens nettsider.

Medlems- og Trenernytt sendes ut etter behov, og har derfor ingen faste utsendelsesdatoer.

Medlemsnytt er også en kanal med en begrenset tilgang for våre sponsorer. Det vil si at våre sponsorer kan bestille plass i et Medlemsnytt for å formidle et budskap til våre medlemmer.