Rubic Laget Mitt – for trenere og lagledere

< Tilbake

Fra 1.januar 2022 er det i Rubic du finner all informasjon som trener:

 • Banekalender
 • Medlemslister / redigering av lag og grupper
 • Kommunikasjon (Spond utgår)
 • Alle viktige meldinger fra klubben

Rubic er Sotra Sportsklubb sitt medlemssystem og fra 1.januar 2022 blir systemet også eneste kommunikasjonskanalen for klubben med unntak av Medlemsnytt.

Som trener er det KUN i Rubic du vil få tilsendt viktige meldinger som endring i treningstidene pga. vaksinering eller messer, klubbkolleksjonen, trener- og lagutstyr m.m.

Spond skal ikke benyttes fra 1.januar – da er det tilsvarende løsning i Rubic som skal benyttes. Alle Spond kontoer som er opprettet av Sotra Sportsklubb slettes fra nyttår.

Som trener eller lagleder vil du få mye god informasjon, hjelp og muligheter i Rubic;

 • Kommunikasjonsløsning til både klubb og utøvere – chat, push varsler og mail.
 • Banekalender med mulighet for å booke egne treningstider.
 • Arrangementsplanlegger hvor laget selv kan opprette betalingsløsning.
 • Dugnadsplanlegger

På denne siden finner du som trener eller lagleder en kortversjon for bruk av «Laget Mitt».

Kurs

For de som ennå ikke har lært seg alle mulighetene i Rubic så anbefales det å delta på kurs.
Kursdatoer for vinteren er allerede klar:

Laget mitt

«Laget Mitt» har både en PC versjon og en APP versjon. Som trener vil du helt sikkert benytte begge utgavene, avhengig av hva som skal gjøres. 
Planlegging av treningsøkter, invitasjoner til aktiviteter og redigerering av laglister vil mange foretrekke å utføre på en PC med stor skjerm og tastatur, mens en løpende kommunikasjon eller oppmøtesjekk vil være enklest på mobilappèn

Adresse til PC versjonen; www.lagetmitt.net
Du kan også benytte «Logg inn» øverst i hovedmenyen på klubbens nettsider.

På telefon lastes «Laget Mitt» på samme måte som alle andre apper. Sjekk at du har siste versjon i menyen «Rubic support». Øverst på siden står versjonsnummer. (Pr. 18.05 versjon 3.3.5.01)

Legg til / slette utøvere på laget/gruppen

Som trener og lagleder kan du selv legge til eller slette utøvere på laget/gruppen.

I «laget Mitt» (PC) velger du «Utøvere/Trenere» i toppmenyen.
Utøvere som er registrert på laget/gruppen vises nå til venstre.

Trykk på «Registrer ny person» for å legge til en utøver. Du velger «Utøver» i nedtrekkmenyen.
I det nye vinduet som kommer opp legges inn navn og etternavn. Systemet vil nå komme med forslag på personer som allerede er registrert i klubben.
Dersom du finner utøveren i forslaget så velger du denne.
Dersom du ikke finner utøveren i forslaget så fortsetter du å fylle ut alle felter og trykker til slutt på «Opprett ny person».

OBS! Det er viktig at du sjekker godt om medlemmet kan være registrert fra før. Dette er for å unngå dobbeltregistrering i vårt medlemsregister.

Dersom en utøver ikke lenger skal delta i gruppen så trykker du på «Rediger» til høyre for navnet på personen.
Øverst til venstre finner du oversikt over roller til utøver. 
Dersom utøver er med i flere idretter så vil dette vises med flere linjer og flere roller (f.eks. spiller på 2 lag).
Velg den linjen som gjelder ditt lag/gruppe og Status til «Sluttet».

Legg til foresatt.

For utøvere under 18 år så må trener/lagleder legge inn foresatt. 

Åpne «Utøvere / Trenere» i hovedmenyen og trykk deretter på «Rediger» på linjen hvor den aktuelle utøveren står.
Trykk på «Rediger foresatt». 

Lage utøvergrupper

I en treningsgruppe, lag o.l. kan det være behov for å kommunisere til deler av gruppen. 
Et eksempel kan være et treningsgruppe med forskjellig antall treninger.

I «Laget Mitt» åpner du «Innstillinger» i hovedmenyen.

 • Velg arfanen «Utøvergrupper».
 • Legg inn ønsket navn på gruppen og trykk «Registrer ny gruppe».
 • Du kan nå trekke utøvere fra «Tilgjengelige utøvere» og inn i din nyopprettede gruppe.

Den nye utøvergruppen er nå tilgjengelig som valg for kommunikasjon (mail og push-varsler) i tillegg til kamper og aktiviteter (se egne punkter)