Politiattest

< Tilbake

Politiattest.jpg

 

Alle trenere, tillitsvalgte og ansatte som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke.

Sotra Sportsklubb setter som krav at alle våre trenere og andre med verv skal forevise politiattest uavhengig av aldersgruppe man er kontaktperson for. 

Dette er i tråd med klubbens verdier å sette trygghet først. 

Det er Hovedstyret som har ansvaret for politiattestordningen, og som utnevner en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Attesten varer til du eventuelt får nytt verv i klubben eller bytter klubb.

For 2021/2022 er det Irene Herdlevær som er hovedansvarlig på vegne av Hovedstyret. Administrasjonen fungerer som vara.

Steg-for-steg

  1. Klubben må utstede en bekreftelse på formålet 
  2. Send søknad om politiattest på nett (legg ved Bekreftelse på formålet)
  3. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
  4. Når du har mottatt politiattesten skal denne fremvises for politiattestansvarlig eller Irene på klubbkontoret.