Retningslinjer Hjemmekamper

< Tilbake

Klubbens ansvar for gjennomføring av hjemmekamper:

 • Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFF og NHFs Fair Play-kriterier.
 • Informasjon vedrørende fair play er sendt alle lagledere i forkant av sesongen.
 • Klubben har kampvertvester og fair play flagg, skilt og foreldrevettregler.
  Kampvertvester skal til enhver tid ligge i hovedvakten.
 • Skilt henger rundt omkring på/i anlegget.
 • Fair play er tatt opp som eget tema på klubbens trenerforum.
 • Alle arrangement blir gjennomført med Fair Play som viktig ballast, og er en av grunnpilarene ved planlegging og gjennomføring (cup, fotballskole, trening, kampgjennomføring, osv.)

Gjennomføring av kampene – lagets ansvar:

 • Alle lag skal ha en kampvert til sine hjemmekamper.
 • Motstanderlag kontaktes i god tid før kamp. Vi hører om de er klare og informerer om det praktiske (WC, garderober, hvilken bane, annet av relevans). Ansvar: Lagleder
 • Dommer kontaktes i god tid før kamp. Vi hører om han/hun/de er klare og informerer om det praktiske (WC, garderober, hvilken bane, oppgjør, annet av relevans). Ansvar: Lagleder
 • Kampvert eller lagleder tar imot motstanderlag.
 • Kampvert «styrer» publikum. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder. Gir retningslinjer ihht oppførsel. Kan gi ut foreldrevettkort.
 • Trenere gjennomfører Fair play-møte sammen dommer før kampen der man blir enige rundt frisone, ekstra spiller, etc. Enighet om å gjøre dommeren god. Enighet om at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
 • Spillere gjennomfører Fair play-hilsen før kampen.
 • Spillere, trenere og dommer gjennomfører Fair play-hilsen etter kampen.

Det følges egne retningslinjer for kamper under toppfotball