Rus og doping

< Tilbake

Sotra Sportsklubb har nulltoleranse for bruk av dopingmidler og rusmidler i forbindelse med idrett.

Sotra Sportsklubb har samme holdning til alkohol og andre rusmidler som Norges Idrettsforbund, og stille seg bak disse punktene.

 1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-4 i)
 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-4 i)
 5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht. gjeldende lovverk.


  Doping
  (Kilde: Tiltaksplan mot doping i Norsk idrett, 2013)
  Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund har uttalt at doping er manipulering av idrettsresultater og et onde som griper direkte inn i kjernen ved selve idrettsutøvelsen og konkurransene, og at det er en ren destruksjon av idrettens egenverdi, dens omdømme og i ytterste forstand dens sjel og Fair Play-prinsippet. Det er viktig å bygge en gjennomgripende kultur som har null-toleranse for doping.
  Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for år fremover. Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.
  I tråd med dette har Sotra Sportsklubb også null-toleranse for doping.
  Dersom noen i klubben fatter mistanke til at det foregår doping blant noen av klubbens medlemmer eller blant andre som klubben er involvert med skal man varsle lederen for gruppestyret eller et medlem av hovedstyret som så vil foreta en nærmere vurdering om man skal forfølge saken, evt. søke faglig råd før man går videre.
  Beredskapsplan for Sotra Sportsklubb inneholder mer detaljer om hvordan man skal forholde seg hvis man oppdager en dopingsak i forbindelse med klubben.