Seksuelle overgrep og trakassering

< Tilbake

 

I Norge skjer det tilfeller hver dag der barn utsettes for seksuelle overgrep og trakassering hver dag  ( kilde; politiet.no )
Idretten og Sotra Sportsklubb skal til enhver tid ha fokus på forebyggende og oppfølgende tiltak.

Gjennom å opprettholde et åpent, godt og trygt idrettsmiljø vil Sotra Sportsklubb bidra til å hindre trakassering og overgrep. Kunnskap om trakassering og overgrep skal inngå i utdanning av alle ledere, trenere og aktive i klubben. I tillegg skal det alltid innhentes politiattest for alle personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Sotra Sportsklubb har vi følgende kjøreregler for å redusere risikoen for seksuelle overgrep og trakassering:

(Kilde: NFF)

I Sotra Sportsklubb:

  • skal det alltid være begge kjønn i støtteapparatet
  • skal ikke trenerne ha spillersamtaler på spillernes rom, men i møterom eller andre mer ”offentlige” steder
  • sover vi sammen på sovesal når vi er på cuper – ingen voksne sover alene sammen med noen av medlemmene
  • dusjer ikke trenere alene sammen med enkeltutøvere
  • er det minimum 2 utøvere på hver trening sammen med treneren
  • inviterer ikke trenere/tillitsvalgte utøvere hjem til seg uten at flere er til stede

Ved mistanke om seksuell trakassering eller overgrep skal man varsle lederen for gruppestyret eller et medlem av hovedstyret som så vil foreta en nærmere vurdering om man skal forfølge saken, evt. søke faglig råd før man går videre.