Skade og forsikring

< Tilbake

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen gjelder følgende:

  1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
  2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Tilsvarende så plikter klubbene tilsluttet NIF å påse at alle andre spillere, trenere og ledere i klubben er forsikret i forbindelse med skader som oppstår i forbindelse idrettsutøvelsen eller reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
I Sotra Sportsklubb er dette organisert ved at alle medlemmer som er registrert i klubbens medlemsregister og som har betalt kontingent er forsikret gjennom idrettens skadeforsikringer, med tilsvarende ytelser/dekning som barneidrettsforsikringen.

Informasjon om skademelding og vilkår ligger tilgjengelig på klubbens websider.

Beredskap

Sotra Sportsklubb har en egen beredskapsplan som er tilgjengelig via klubbens websider. Det henvises til beredskapsplanen for opplysninger om hvordan man skal varsle og forholde seg ved ulykker og skader som oppstår i forbindelse med klubbens aktiviteter.