Sotra SK bussene – intern bruk

< Tilbake

Sotra Sportsklubb en en av ytterst få klubber som kan tilby lag og medlemmer bruk av egne busser til våre reiser. 
Vi har 1 stor turist-klasse buss med 53 seter og 1 minibuss med 16 seter.

Begge bussene benyttes til vår daglige kjøring for egen skolefritidsordning og Sotra Videregående sin idrettslinje i tillegg til klubbens reiser til kamper, cuper mm. 
Når bussen ikke er i bruk for egen kjøring blir den leid ut og kjører bl.a. mye turist-trafikk om sommeren.

Minibussen

Våre lag/idretter som vil benytte bussene til turer får leie bussene til til subsidierte priser. Dvs priser som er 30-40% lavere enn ordinær leie.
Stor buss kjøres kun av klubbens faste sjåfører, men minibussen kan leies uten sjåfør dersom laget kan stille med egen.

Henvendelser om pris og reservasjon gjøres til klubbkontoret.

Prismodell – stor buss (ca.priser)

Lokale turer på mindre enn 1 dag; Kr. 8,- pr. km + kr. 350,- pr. time.
Flerdagersturer; Kr. 8 pr. km. + kr. 3.000,- pr. dag. (1.500,- for halv dag ved f.eks. avreise fredag ettermiddag).

Prismodell – minibuss (ca priser)

Kr. 500,- pr. tur/dag uten sjåfør + kr. 3,- pr. km.
Sjåfør; kr. 320,- pr. time / 2.800,- pr. dag