Sponsorreklame/draktreklame

< Tilbake

Nike er klubbens utstyrsleverandør på hele klubbkolleksjonen. Det er ikke lov å sette klubbens logo på noen andre klesmerker. Det er heller ikke lov å spille i andre drakter enn Nike ( gjelder også bortedrakter)

Det er kun på NIKE-tøy lagene selv betaler for at man kan sette initialer på. Det er ikke lov å ha initialer på tøy som man låner eller får fra klubben. 

På deler av klubbens Nike kolleksjon er det mulig for våre lag og utøvere å selge sponsorplass til inntekt for sitt lag eller idrett. Husk at dere i slike tilfeller føler klubbens rutiner (se under), og at dere først og fremst representerer laget/gruppen i Sotra Sportsklubb (ikke hele klubben). 

Lag / gruppeHovedutvalgKlubben
Sponsorinntekter
Produkt- og loddsalg
Dugnadsarbeid

Våre rutiner for sponsorsalg

FØR laget kontakter sponsorene så skal det meldes fra til klubben.
Send en mail til post@sotrask.no som inneholder;

  • sponsorene som dere ønsker å kontakte. 
  • Hvor mange sponsoravtaler dere ønsker å få på plass
  • Hvor på klærne dere planlegger egne sponsortrykk.

Innen max 2 dager vil dere får svar på om sponsorlisten og tiltenkt plassering er OK.

Når laget har inngått avtale med sponsor sendes følgende informasjon til post@sotrask.no 

  • Lagnummer
  • Fakturainformasjon (adresse, beløp m.m.)
  • Melding om pengene skal brukes på kjøp eller settes inn på lagets konto for senere bruk.

Deretter;

  • Klær/utstyr bestilles i klubbens nettbutikk. Husk å merke at det gjelder sponsorsalg. 
  • Eventuell logo til sponsor sendes til post@sotrask.no dersom det skal gjøres trykk på klær. Legg med ordrenummer fra nettbutikken.

Pengene settes inn på lagets konto i klubbregnskapet og kan benyttes til det laget selv ønsker – f.eks. kjøp av treningstøy i vår klubbutikk, eller en pizzakveld med laget.

HUSK! Iflg. NIF sitt lovverk er det ikke lov for lag og utøvere å ha egen lagkonto i bank. Alle midler skal stå på klubbens konto – merket i våre regnskaper med lagets penger.

Se om lagkonto https://www.sotrask.no/alt-om-klubben/lagpenger-og-lagskonto/

Under ser du mulige plasseringer av egen sponsor.