TIDSBANKEN

< Tilbake

TIDSBANKEN er Sotra Sportsklubb sitt timeregistreringsverktøy. 

Alle våre ansatte og innleide skal registrere timene sine i TIDSBANKEN. 
Fra 1.januar 2022 er det helt slutt på manuelle timelister

TIDSBANKEN er et moderne og enkelt system for registrering av fremmøte. Med appen nedlastet på telefonen din så er det kun ett enkelt trykk for å starte arbeidsdagen, og et tilsvarende trykk for å avslutte arbeidsdagen.
Alle våre ansatte og innleide skal registrere tiden sin i Tidsbanken.
Manuelle timelister eller vedlegg til faktura vil ikke bli godkjent fra 1.januar 2022.

Gjennom tidsbanken kan du også holde deg oppdatert på eventuelle vaktplaner, du kan registrere planlagt ferie og egenmelding dersom du er syk. Dette gir både deg og klubben en god oversikt.

Dersom du ikke har vært med på ett av kursene som har vært holdt denne høsten så må du ta kontakt med din nærmeste leder for å avtale en gjennomgang av systemet.
I januar vil det være mulig for alle å etterregistrere timene/fremmøtet dersom du ikke er i gang fra 1.januar, men dette er en mer tidkrevende måte å registrere timene på, så vi anbefaler å komme i gang med bruen så raskt som mulig.