Verdier og mål

< Tilbake

Samhold Offensiv Trygghet Respekt Ambisiøs

Sotra sportsklubb var en realitet i april 2009 etter sammenslåing av Il Øygard, Foldnes Il og Brattholmen Il. Høsten 2009 gjennomførte klubben et stort klubb-utviklingsprosjekt for å stake ut klubbens kurs og hva vi forventer av Sotra SK i framtiden.

I 2017 og 2018 ble det gjennomført en ny strategiprosess som bygget på den samme visjonen og misjonen, men hvor klubbens verdier ble konkretisert og omarbeidet slik at de representerer klubbens bokstaver;

Samhold
Offensiv
Trygghet
Respekt
Ambisiøs

I 2017 ble Sotra Sportsklubb kvalifisert som Kvalitetsklubb Nivå 1 – noe som best kan forklares som idrettens ISO sertifisering.

Verdi Dokumentet er inndelt i;

 • Visjon (hva/hvor klubben ønsker å være)
 • Misjon (Formålet med klubben)
 • Verdier (Grunnverdiene som klubben skal bygges på)

Dokumenter og planer som bygger på Verdidokumentet;

 • Strategiplan med klubbens hovedmål, delmål og tiltak
 • Organisasjonsplan
 • Sportsplaner for alle idrettene

Visjon

”En klubb for Alle med Idrett i et godt Miljø”

Sotra Sportsklubb skal være en ”breddeklubb” hvor hovedfokus er å kunne gi et bredt aktivitetstilbud til alle aldersklasser i flere idretter og aktiviteter.

For å ivareta alle typer barn og ungdom er det avgjørende at idretten og aktiviteten skjer i et godt miljø. Sotra Sportsklubb skal derfor i alle situasjoner jobbe for høyest mulig trivselsfaktor.

Misjon

Sotra Sportsklubb sin misjon er å drive et idrettsmiljø i Fjell Kommune basert på aktivitet og sunne verdier i tillegg til å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

Vi skal ivareta barn og unge som ønske å bruke sin fritid på en aktiv og sunn måte, noe som gjenspeiles i klubbens tilbud. Det er også en forutsetning for klubben å tilrettelegge for fysisk aktivitet og holdningsskapende arbeid i alle aldersgrupper.

Verdier

Sotra Sportsklubb sine verdier støtter klubbens arbeid med å virkeliggjøre vår visjon og misjon

 

 S

 • Samhold
 • Vi skal være positive i vårt samspill med hverandre på alle typer arena.
 • Vi skal lytte til andre og ha forståelse for forskjellige synspunkter.

 O

 • Offensiv
 • Vi skal som klubb ta samfunnsansvar og være en offensiv bidragsyter for økt fysisk aktivitet

 T

 • Trygghet
 • Vi skal ta godt vare på våre medlemmer og støttespillere, og inkludere nye medlemmer på en god måte.

 R

 • Respekt
 • Vi skal være rause og behandle alle medlemmer, støttespillere og motstandere likt og med respekt, uavhengig av ferdigheter, kjønn, hudfarge, religion eller kultur

A

 • Ambisiøs
 • Våre medlemmer, støttespillere og foreldre skal være med å bidra både sosialt og sportslig i klubben og i nærmiljøet.

MÅL

Aktivitetstilbud til alle barn og unge i kommunen

Sotra Sportsklubb sin kjernevirksomhet er å gi barn og unge i kommunen et bredt og godt aktivitetstilbud.
Målsettingen er å utvikle Sotra Sportsklubb innen nye aktiviteter etter ønsker, men i takt med klubbens evner til vekst.
Den delen av aktivitetstilbudet som forbindes med organisert idrett skal være tilsluttet Norges Idrettsforbund/særforbund.

Være en klubb som tiltrekker seg ledere, trenere og medlemmer

Sotra Sportsklubb skal være en lærende organisasjon som er god til å skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap. Ledere, trenere og medlemmer skal gis gode utviklingsmuligheter innen sine områder.

Klubben skal tilrettelegge for at alle medlemmer blir gitt mulighet til å kunne bidra til videre utvikling av klubben – deltagelse og involvering på alle nivåer i organisasjonen.

Tilrettelegge for generell økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper

Sotra Sportsklubb skal bidra med forebyggende tiltak både for ungdom og voksne/eldre. Vi skal være en drivkraft i vårt lokalsamfunn for økt fysisk aktivitet uavhengig av alder.

Høy trivsel og tilhørighet

Sotra Sportsklubb skal være en klubb hvor medlemmene føler tilhørighet og trives. Vi skal derfor organisere og tilrettelegge for gode miljøskapende tiltak.