Årsmøte 2021 – Innkomne saker

Innkomne saker – Sak 1

Forslagsstiller: Ronny Ekren

Samfunnet i dag er, og påvirkes veldig av perioden med pandemi vi har vært gjennom, og står i. Klubben opplever stort frafall, og det er vanskelig å rekruttere frivillige.

Klubbens inneværende strategiplan er utarbeidet på et tidspunkt der situasjonen i samfunnet var totalt annerledes.
Med bakgrunn i dette ber Årsmøtet styret utarbeide en ny strategiplan for perioden 2023-2025.
Strategiplanen må også inneholde sportslige ambisjoner for alle nivå av idrettene i klubben.
Herunder hvilket nivå man ønsker at klubbens ulike a-lag på kvinne- og herresiden i fotball og håndball skal befinne seg.

Styrets kommentar

Dagens strategiplan gjelder for perioden 2019-2023. Det er derfor naturlig at det nye styret starter arbeidet med strategiplan for den kommende 4-års perioden. Målsettinger for virkomheten inngår som en naturlig del av strategiarbeidet.
Hovedstyret ønsker ikke å legge føringer for det kommende styret mht. strategiplanens innhold og konkrete divisjonsnivåer i idrettene.

Styrets forslag til innstilling;

Styret ber Årsmøtet om å oversende saken til Hovedstyret for videre behandling.


Innkomne saker – Sak 2

Forslagsstiller; Hovedstyret

Alexander Aloysius Jensen er kiropraktor i Kiropraktor Jensen på Straume.
«Jeg har trent Brasiliansk Jiu Jiutsu (BJJ) i ca. 6 år og har instruert grupper i England og Norge i denne kampsporten.

BJJ omtales som den raskest voksende kampsporten i verden og fokuserer på grep og kamp på bakken. Det er per dags dato ingen BJJ tilbud på Lillesotra, men det tilbys flere steder i Bergen.
 
Av nødvendig utstyr trengs kun underlag eller matter som beskytter mot fall eller vektoverføring på bakken. I begynnelsen ønsker jeg å ha 2 treninger i uken for aldersgruppen 16 og oppover. Ved senere anledning ønsker jeg å utvide treninger til spesifikke treningsgrupper som f. eks barn og kvinner.
 
Jeg ønsker å starte opp Sotra BJJ i Sotra Sportsklubb snarest og ber om at sporten tas opp som en del av klubben.»

Styrets kommentar

Sotra Sportsklubb skal alltid være positiv til nye idretter, noe Hovedstyret også ønsker å være i forbindelse med denne forespørselen.
Forutsetningene er at initiativtaker tar ansvar for etableringen sammen med administrasjonen i Sotra Sportsklubb, og at all aktivitet baseres på dugnad.
 
Oppstart av Jiu Jiutsu betinger innmelding i Norges Kampsportforbund.

Styrets forslag til innstilling

Styrets innstilling; Årsmøtet vedtar at Sotra Sportsklubb søker innmelding i Norges Kampsportforbund.