Årsmøte i Sotra SK håndballgruppen

Velkommen til årsmøte for Håndballgruppen 21.februar 2023 kl 1900.

Sted: Kafé i turnhallen.

Agenda
–  Årsmelding 2022
–  Organisasjonsplan (strategiplan/sportsplan/stillingsbeskrivelser)
–  Økonomi (en oversikt over budsjett 2023)
–  Rekruttering (rekr.utvalg, rekrutteringsarbeidet/planer for 2023)
–  Arrangementer (Arr.utvalg, sponsor/dugnad/planer for 2023)
–  Sport (Sport.utvalg, Topp vs bredde/ sportslige planer for 2023)
–  Informasjon om «Alle med fondet»
–  Innstilling til utvalg for 2023, kandidater.
–  Valg til utvalg i Håndballgruppen

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle 15 år i det kalenderåret medlemsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi ønsker å vite hvor mange som vil delta på møte, og ber derfor om at du melder deg på her: https://app.rubic.no/Public/Events/5097

Har du forslag til kandidater for utvalg send en Mail med en kort begrunnelse til: lederhandball@sotrask.no

Med vennlig hilsen