Daglig leder, Dan Christensen slutter i Sotra Sportsklubb

Etter 10 år som daglig leder i Sotra Sportsklubb er Dan Christensen og styret enig om å avslutte arbeidsforholdet.
Siste arbeidsdag vil bli i løpet av våren, men styret og Dan vil sikre en god overgang til beste for klubben før endelig sluttdato settes.

Dan har vært i klubben i 19 år. Det første året som styremedlem, de neste 8 årene som styreleder, og de siste 10 årene som daglig leder.
Klubben har hatt en solid utvikling i disse årene både i antall medlemmer, antall ansatte og ikke minst med idrettsanlegget – Straume Idrettspark.

Styret og daglig leder har ulik oppfatning knyttet til den videre veien for Sotra Sportsklubb, og har på den bakgrunn i fellesskap funnet ut at tiden er kommet for ett lederskifte.

Dan vil bidra med å tilrettelegge for den videre driften av klubben, og vil også være engasjert i noen av klubbens spennende prosjekter i tiden som kommer, men da som rådgiver på frivillig basis.