IL Øygard – Håndball fra 1959

Av Astrid Indrebø Greve og Rita Algerøy Torsvik

I 1959 dannet Ragnar Ellingsen som var leder for ungdomsgruppen i I.L. Øy­gard, et pikelag i håndball.
Trenere var Martha Gjelstein og Signe Johannessen.
Laget trente på skolen i Brattholmen. Laget fikk drakter, spilte kamper in­ternt, men var ikke medlem i Håndballkretsen.
I 1969 vedtok I.L. Øygard å søke om medlemskap i Hordaland Håndball­krets, men ville stå som passivt medlem det første året. Det var da 18 jenter som drev med håndball.
I 1970 søkte så I.L. Øygard Norges Håndballforbund om tildeling av idretts­materiell, og laget ble tildelt 0 stk. herrehåndball og 1 stk. damehåndball. Våren 1973 startet Reidun Sjøvangen å trene håndballaget, som da var blitt et damelag.

Høsten 1973 var I.L. Øygard representert i serien for første gang. Svein Sjøvangen, mannen til Reidun, overtok treningen i 1974.
Det kom så spørsmål til Svein Sjøvangen om han kunne få i gang et herrelag også, for det var noen gutter som hadde spilt håndball på skolen med Øyvind Bjørndal.
Svein Sjøvangen sa seg villig til å trene dette laget. Høsten 1974 var de med i serien. Våren 1974 ble det også startet et aldersbestemt lag. Dette laget ble påmeldt i serien sesongen 74/75 som piker 16.
Nå begynte håndballen virkelig å rulle i I.L. Øygard. I 1974, startet håndbal­len sine ØYGARDSDAGER, som nå er blitt en årviss tradisjon. Kampene ble spilt på asfaltbanen foran Fjell Ungdomsskule, der I.L. Øygard stilte med herrer, damer og piker 16.
I 1975 så to nye håndballag dagens lys. Piker 12 og gutter 13. Flere av senior­spillerne begynte nå å få rutine, og I. L. Øygard kunne således stille med trene­re fra egne rekker.
På årsmøtet i I.L. Øygard i 1978 ble det fattet vedtak om at håndballgruppen skulle ha eget styre. Følgende styre ble valgt i desember 1978:
Formann: Astrid Indrebø
Kasserer: Bjørn Landro

Håndballkamp 17. mai 1962 i Knarrevik – der Sotrabroen står i dag

Før dette styret fungerte Ståle Møvik som kontaktmann for håndball­gruppen.
For å sikre rekrutteringen til håndballgruppen, ble det våren 1979 startet opp med knøttelag -minihåndball. Dette viste seg å være vellykket, og det første laget var med allerede i Øygardsdagene samme år. Siden gikk det slag i slag, og i 1982 ble det virkelig sving på sakene.

Antall medlemmer i håndballgruppens styre ble økt til 5, og støtteforeningen for aldersbestemt håndball startet opp.
Foreldrelagets oppgaver: Inntektsgivende arrangementer, salg/ servering/overnatting v/Øygardsdagene, draktrekleme, kjørelister til kamper etc. 1984/85 er første sesongen I.L.Øygard er ute etter trenere utenfor klubben på seniorsiden. Dette for å prøve å få lagene opp i divisjoner. Etter tre år lyk­kes dette, og sesongen 88/89 rykket Damene opp i 3 .divisjon. Året etter se­songen 89/90 rykker herrene opp i 4. divisjon.
Våren 1988 ble det ansatt sportslig leder på heltid.
I.L.Øygard ‘s medlemstall øker fra år til år, så rekrutteringen til A-lagene lo- ver bra for fremtiden. Sesongen 90/91 er det påmeldt 27 lag i serien, og I.L.Øygard er dermed en av de største klubbene i Hordaland Håndballkrets.

Øygardsdagane

Øygardsdagane – Nina Sørensen (IL.Øygard) med ballen

I 1974 da Øygardsdagene startet ble disse arrangert sammen med fotball­gruppen og friidretten. Starten på 80-årene så ut til å bli slutten på Øygards­
dagene, men håndballgruppen ville noe annet. I 1982 tok de initiativet til en utendørsturnering som på få år er vokst til en gigantisk idrettsfest.

På grunn av alle medlemmene i klubben ble det umulig å la både fotball og håndball få plass i en turnering, så fra 1982 spilte håndballgruppen sine kamper nede på fotballbanen.
I 1983 ble det spilt 150 kamper på 3 baner, og det var 20 lag 􀀍om overnattet på Bildøy.
I 1990 ble seniorlagene for første gang delt i A-og B-pulje. Alle A-kampene gikk i Bildøyhallen, samt finalene og kampen mellom Øygard -Vadmyra
handicap. Det ble spilt på 7 baner ute og 1 bane inne, det ble spilt i alt 200 kamper.
Øygardsdagene er blitt en tradisjon som går av stabelen andre helgen i juni hvert år.

Øygardsbussen

elt siden håndballgruppen startet opp i 1973/7 4 har de ulike lagene benyttet Øygardsbussen. Modellene og størrelse har variert, men felles for dem alle har vært en del spesielle «nykker». Ofte fikk laget ufrivillig oppvarming på vei til kampene, alle måtte ut og skubbe, og så var det å hoppe på igjen, mens bussen kjørte med sakte fart.

På en av bussene virket ikke bensinmåleren, slik at det gikk på lykke og from­me mer enn en gang. Men som regel gikk det bra. Problemet med Øygards­bussene var at så få kunne kjøre disse bilene. Det var da ikke noen organisert kjøring fra foreldrene sin side, så dersom ingen kunne kjøre bussen, var det åta offentlig kommunikasjon. Alle trenerne var ikke like flinke til å regne god tid til kampene, en gang ble et av de aldersbestemte lagene sendt til kamp i Åstveithallen med drosje, men ikke nok med det, for sikkerhets skyld sto drosjen og ventet utenfor til kampen var ferdig!
Etter at foreldrelaget ble startet, har en av oppga vene deres vært å lage kjøre­lister for de ulike lagene.

Turneringer

Øygardendagane – Gry Andersen 7IL Øygard) scorer mål

Den første store turneringen som et Øygardslag vant utenom Øygardsdage­ne, var Holbergcup i 1982.
Der spilte P 20 mot flere av byens beste lag, og det ble et par seire og noen tap. Laget returnerte til Sotra, men fikk senere på dagen beskjed om at seieren var sikret pga. bedre målforskjell enn to av de andre lagene.
I hui og hast ble to av spillerne sendt av gårde til Haukelandshallen og hentet hjem en stor pokal.
Senere har Øygardslagene hevdet seg bedre, og etter hvert har det blitt litt av en samling i det store pokalskapet i Bildøyhallen. Flere av lagene reiser nå vide omkring i Norge og til og med til «utlandet«/Danmark, for å delta i tur-neringer av ulike slag. I 1989 deltok et av Øygard sine P 12-lag i Petter Wes­selcup i Larvik. Denne turneringen blir regnet som uoffisiell N .M. for yngre aldersbestemte lag, og laget fra Sotra gjorde det veldig bra. Etter god innsats i innledende runde, ble laget slått ut i ¼-finalen. Og med dette fikk Øygard virkelig markert seg på «Norges håndballkart». 

Håndballglede. IL Øygard Piler 14. Fra venstre: Hege Andersen, Karianne Løtvedt, Hilde Ludvigsen, Terese Rodrigues og Ingunn Kjellby.

Arrangement og aktiviteter

Helt frem til 1987 var Øygardsdagene det eneste store arrangement i regi av I.L.Øygard. Hver vinter/vår fra 1987 har det vært arrangert en Mini-cup for piker/ gutter 10, samt yngre minilag som ikke spiller i serien. Her spiller lage­ne på «mini-baner», dvs. på tvers av en vanlig håndballbane.
Den helgen er Bildøyhallen full av entusiastiske smårollinger + foreldre, og en får vikelig se at mottoet «idrett er gøy» stemmer. Siden 1987 har også I.L.Øygard stått for en bedriftsturnering etter handicap-prinsippet. Dvs. at forskjellen mellom de ulike divisjonene blir utlignet ved straffekast. På den måten får alle en fair sjanse til å vinne uansett divisjon. I desember -88 ble den første landskampen arrangert i Bildøyhallen. I samarbeid med Lotto-cup gikk kampen mellom Israel og Nederland på Sotra. slått ut. I tillegg til dette går det hver sesong en rekke seriekamper i Bildøyhal­len, så aktiviteten er stor hele året. Mange dugnadstimer ligger bak både fra foreldrelaget sin side, trenere, ledere og de aktive selv.
Piker 16 var våren 1989 med i N.M.
De kom seg fint igjennom kvalifiseringen, og andre runde ble holdt i Bildøy-hallen med 4 deltagende lag. Etter flere svært jevnspilte kamper ble Øygard

Svein Presthus (Il.Øygard) – med ballen

Hjemmebane

IL.Øygard var lenge et slags «stebarn» når det gjalt hjemmebane for spilling I.
av hjemmekamper. Hjemmekampene ble stort sett lagt til Laksevåg-og Haukelandshallen, eller kampene ble spilt der det var ledig hallkapasitet i bergensområde. Tallet på publikum på kampene varierte sterkt. Drømmen om egen hall var både stor og sterk -helt fra slutten av -70 tallet, men årene gikk uten at noe særlig skjedde. Til sesongen -83/84 ble Vadmyrahallen tatt i bruk. Dette medførte at det ble miljø rundt arrangementene og kampene til Øygard. Mer publikum og salg av kaffe og vafler gjorde sitt til at tallet på klubben sine supportere økte. I I.L.Øygard var aktiviteten stor, og det var stadig tilvekst av nye lag. Behovet for idrettshall var større enn noen gang, og hall-leien til Bergen kommune begynte å bli en særdeles stor utgiftspost. Så endelig sommeren 1986 stod Bildøyhallen ferdig til bruk. Resultatene lot ikke vente så lenge på seg: Stor vået. Nå økning er i pågangtallet på de aldersbestemte klassene og ikke minst økning av ni­ en så stor at klubben må si nei til flere spillere for øye­blikket.
Opprykk for begge senior A-lagene: Damene til 3 divisjon og Herrene til 4 di­visjon.

Håndball – tilrettelagte lag

Høsten Bildøyhall1987 ble lag for psykisk utviklingshemmede startet. Laget trener nå i Bildøyhallen og består av 14 medlemmer, 7 gutter og 7 jenter i alder 17 til 60 år. Laget viser en håndballglede som er en fornøyelse å se på.

Bakfra venstre: Turid Nilsen (hjelper), Reidun Ebbesvik, Astrid Gåsemyhr, Johnny Fjell, Tommy Ulveseth, Eva Person, Asta Torsvik (trener)
Foran fra venstre: Mariann Michelsen, Anne Johannessen, Solveig Johnsen, Egil Berge, Liv Lykling og Henry Sangolt.