Invitasjon – Fotballens medlemsmøte 2024

Velkommen til medlemsmøtet for fotball, 4. mars 2024 kl 19:00 i VIP-rom i Sotra arena.

Agenda:

 • Årsmelding 2023
  • Presentasjon av hovedutvalget
  • Hovedutvalgets arbeid
  • Økonomi
  • Idrett
 • Planer for 2024
  • Budsjett 2024
  • Organisasjonsplan fotball 2024
  • Hovedutvalgets fokusområder
 • Saker til klubbens årsmøte
  • Trenings og aktivitetsavgift
 • Innstilling til utvalg for 2024
 • Evt

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret medlemsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til medlemsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedutvalg fotball