Invitasjon – Håndballens medlemsmøte 2022

Vil du være med å videreutvikle Håndballen i Sotra SK?
Vi trenger flere til å ta et tak i flere av håndballens små og store oppgaver.

Vi har mange flinke og engasjerte trenere og foreldrekontakter. Men i Hovedutvalg og underliggende utvalg er vi veldig tynt bemannet. Vi trenger flere!

Onsdag 16 Februar 18:00 – 20:00
Sotra Arena VIP
Agenda

 • Orientering om året 2021/2022
 • Organisasjonsplan Sotra SK
 • Status stilling Leder Seksjon Sport
 • Hovedutvalg Håndball sin organisering
 • Organisering av underutvalg
 • Innstilling til Hovedutvalg Håndball 2022/2023 til Klubbens Årsmøte 2021

Hovedutvalg Håndball skal ha følgende roller. Kan du tenke deg én av de?

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Materialforvalter
 • Sportslig Leder

Hovedutvalg Håndball har også følgende oppgaver- disse ønskes fordelt i underutvalg:

Trenerveileder – Ansatt opp til 50% Stilling.

Sportslig Utvalg

 • Sportslig leder
 • Sportslig leder Senior/Junior Gutter
 • Sportslig leder Senior/Junior Jenter
 • Sportslig leder Barn
 • Dommeransvarlig

Rekrutteringsutvalg

 • Rekrutteringsansvarlig
 • Oppstartsansvarlig
 • Foreldrekontakt ansvarlig
 • Påmeldingsansvarlig/TA Ansvarlig

Arrangementsutvalg

 • Arrangementsansvarlig
 • Ansvarlig for Årlige arrangementer (Sartor Håndballfestival, Beach Cup, osv)
 • Vaktlisteansvarlig
 • Arrangementsansvarlig Herrer Senior A
 • Arrangementsansvarlig Damer Senior A

Sponsorgruppe

Vi vil komme tilbake til rollebeskrivelse for alle de ulike oppgavene/utvalgene.

For spørsmål ta kontakt: lederhandball@sotrask.no

Vennlig hilsen

Stian & Siv