Oppstart breddepartier 2022

Vi har en litt seinere oppstart i år pga. smitterestriksjonene som har vært den siste tiden – må nå er vi endelig klar, og påmelding til alle våre breddepartier er nå åpnet.

Foreldre & Barn

Foreldre & barn er et tilbud til jklsjslk fkjs flkjs fkj ksf gklsj fglkjf skjg skf jgksj flgkjs flj  jkh kjhsk dhkj hfksjdh fhsdkj hfksjdh f

gdf gdf gdf gdf gdf g df gdf g df g df g df gd f g df gd fg df g df

DAGER;

Torsdager 16:00 – 18:00
Fredager 15:00 – 16:30


Gymlek

hkjh sdfjhdskjhf ksjdhf khsk dfkjsd hkfhds khfs dkjhf ksjdh fkshdkjhfk shdkj hfksjh fkshdkjh fksjhf kjsdh kfjhskdj fkjshd fkhsd kfhskjd fkjsdh kfjhs dkjfs

DAGER

Mandager
Onsdager