Presentasjon – Håndball i Sotra SK

Håndball er den største innendørs-idretten i Norge, og med våre fantastiske håndballdamer og herrer på landslagene så får idretten mye oppmerksomhet og stor interesse.

Sotra Sportsklubb er en av landets største håndballklubber – og den største på vestlandet. Dette gjør at vi har lag i alle aldersklasser i jenter/dame og nesten alle klasser i gutt/menn. 

I Sotra Sportsklubb har vi også innført «Kompis» i alle våre idretter. Dette er et tilbud som skal være tilgjengelig for alle aldersgrupper, og som gjelder alle de som vil spille håndball først og fremst for å ha det gøy. «Kompis» lagene tenker lite på tabellplassering så lenge den sosiale faktoren er høy.

Sotra Sportsklubb er også en klubb som satser og som har et godt tilbud til de som vil bli best mulig. Her har vi naturligvis de mest ambisiøse trenerne, så spillerne må vise at dette er noe de ønsker.

Våre A-lag i dame- og herre håndballen har de siste 2 årene hatt en god fremgang, og med våre suverene trenerkrefter er dette lag som vi håper å se i de øverste divisjonene om få år.

 


Håndballgruppen sitt tilbud for førskolebarn trener 1 gang i uken på Danielsen skole. Fokuset er lekbasert tilnærming til håndball. Tilbudet er for alle uavhengig av hvor barnet bor.


6-8 år

Kullansvarlig: Marianne Skarholm

I denne aldersgruppen spilles det minihåndball med 4 spillere på banen. Fokuset er fremdeles en lekbasert tilnærming til håndball, med stadig økende fokus på håndballens rammer og regler. Treningene har fokus på øvelser som stimulerer kast og grip teknikk og hyppige involveringer av alle spillere.
Lagene er delt opp pr skole og som trener en gang i uken i den lokale skolens gymsal. Klubbens målsetning er å ha et jentelag og et guttelag pr skole i det som er klubbens nedslagsfelt.

Hver høst starter vi opp med nye 6-års lag. Lagene er stort sett inndelt pr. skole.
Oppstart forutsetter at èn eller flere foreldre melder seg som trenere. Klubben tilbyr kurs.

Utstyrspakke til laget; Enkel førstehjelpsveske, vester, ballpumpe, kjegler og fløyte + trenerpakke til èn trener.

Klubben dekker; Kurs for trener, drakter til spillerne og inntil 2 cuper pr. år.

PRIS;
Trenings- og serieavgift 1.050,- pr. år. Faktureres i 2 terminer à 525,-

I tillegg kommer Medlemsavgift på kr. 550,- pr. år. Faktureres i januar eller ved innmelding i klubben.


9-10 år

Kullansvarlig: Marianne Skarholm

Lagene går nå over til å spille kortbane håndball med 5 spillere på banen. 

Lagene er fremdeles inndelt pr skole og trener i skolens gymsal 1 gang i uken, men har også 1 felles trening i Sotra Arena innad i årskullet. Dette for å dra nytte av de ulike trenernes kompetanse, la spillere bli kjent på tvers av skoler og øke treningsmengden.

Utstyrspakke til nye lag; Enkel førstehjelpsveske, baller, vester, ballpumpe, kjegler og fløyte + trenerpakke til èn trener.

Klubben dekker; Kurs for trener, drakter til spillerne og inntil 2 cuper pr. år.

PRIS;
Trenings- og serieavgift 1.050,- pr. år. Faktureres i 2 terminer à 525,-

I tillegg kommer Medlemsavgift på kr. 550,- pr. år. Faktureres i januar eller ved innmelding i klubben.

Påmelding skjer foreløpig via mail (trykk på «Påmelding» under)


11-12 år

Kullansvarlig: Marianne Skarholm

Lagene spiller nå på ordinær bane, men med 6 spillere på banen. Fokuset er fremdeles hyppige involveringer av alle spillerne på banen. Lagene trener 2-3 ganger i uken, fortrinnsvis i Sotra Arena.

Den sesongen kullet skal spille i 12-års serien, slår vi sammen hele kullet til en treningsgruppe. Dette for å sikre at vi ivaretar alle spillerne uavhengig av om de er øvd, uøvd, vil trene mye eller lite. 

PRIS;
Trenings- og serieavgift 1.050,- pr. år. Faktureres i 2 terminer à 525,-

I tillegg kommer Medlemsavgift på kr. 550,- pr. år. Faktureres i januar eller ved innmelding i klubben.

Påmelding skjer foreløpig via mail (trykk på «Påmelding» under)


13-18 år

Lagene trener 3-5 håndballtreninger i uken.

Under disse årene startes systematisk basistrening og styrketrening.

Klubben vil legge til rette for både de som vil satse på håndball og for de som ønsker å trene lidt mindre.