Regnskap 2022

Sotra Sportsklubb sitt årsregnskap er først av klubbens regnskap- og økonomiansvarlige, Lisbeth Waagen og revidert av KPMG. Regnskapet er godkjent av Hovedstyret 19.03.2023, og legges med dette frem for Årsmøtet.

Kontrollutvalgets rapport