Sotra Sportsklubb søker ny daglig leder

Bli en nøkkelperson i Sotra Sportsklubb!

Liker du en utfordrende hverdag? Sotra Sportsklubb er i god utvikling, og vi søker nå en samlende, strategisk daglig leder som kan videreutvikle den unike klubben vår.

Kort om klubben

Sotra Sportsklubb er en sertifisert kvalitetsklubb på Straume i Øygarden kommune i Vestland. Klubben har i dag vel 3000 medlemmer og ca. 250 frivillige i verv rundt lag og partier, klubbstyret og hovedutvalgene. I tillegg yter foreldre en uvurderlig dugnadsinnsats gjennom året. Vi er en utviklingsklubb for spillere, trenere, dommere, ansatte, ledere og foreldre. Klubben har følgende idretter: fotball, håndball, turn og dans, friidrett (løping), basketball, boksing og innebandy. Vår visjon er «En klubb for alle med idrett i et godt miljø».

Sotra Sportsklubb eier og drifter både haller og baner i et moderne anlegg i Straume idrettspark. For å finansiere anlegget og idrettsaktiviteten, er klubben også en stor aktør innen messedrift og arrangement. Klubben omsetter for 35-40 mill. per år og sysselsetter om lag 30 årsverk fordelt på 70 personer.

 

Vi søker nå daglig leder i 100% stilling.  Vil du være med å utgjøre en forskjell?

Vi ser etter en daglig leder som er tillitsskapende og opptatt av å utvikle et positivt miljø for medlemmer, ansatte, trenere, støtteapparat og andre frivillige som er uvurderlige i driften vår. Du har noen års erfaring innen næringsliv eller ledelse av organisasjoner. Vi ønsker oss en daglig leder som er synlig, som skaper gode relasjoner både internt og eksternt og som bidrar til gode resultater i alle deler av klubben.

Daglig leder har overordnet ansvar for:

  • Å sikre en god organisering av klubbens virksomhet, inkludert drift og utnyttelse av anlegg
  • Personalansvar for klubbens ansatte
  • Klubbens økonomiske styring og resultat
  • Marked og sponsorer/samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Kunne vise til gode resultater i tidligere arbeidsforhold
  • Høyere utdanning innen økonomi, administrasjon, markedsføring, salg og/eller

idrettsledelse er ønskelig. Realkompetanse kan oppveie for manglende utdanning

  • Minimum 5 år med ledererfaring
  • Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å skape resultater gjennom andre
  • Genuint engasjement for idrett, barn og ungdom
  • Fordel med kjennskap til idrettens organisering og relevant regelverk

I Sotra Sportsklubb har vi klare mål og verdier om å drive mangfold og inkludering på tvers av organisasjonen. For oss er det viktig at du kan identifisere deg med våre verdier: Samhold, Offensiv, Trygghet, Respekt, Ambisiøs.

Arbeidssted vil være i moderne lokaler i Sotra Arena, Idrettsvegen 50, 5353 Straume, sammen med resten av klubbadministrasjonen. Du vil rapportere til styrets leder. Lønn etter avtale + pensjonsordning.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV. Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med entenstyreleder Svein Olav Sørensen (996 13964) eller nestleder Cecilie Dahl (482 96987).

Søknader blir vurdert fortløpende, søknadsfrist 20.04.2024.

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=345234628&taid=Share_ad_facebook&fbclid=IwAR0q9gpCo9W7Oj6ZchQznw0EfYLlr8zff4i91GK3pfCy1pRFaixq9l_6wks