Sportslig leder Turn og Dans i full gang

Hei alle sammen!

I vår gruppe har det vært en den endringer, og vi opplever at det er litt usikkerhet om hvor man skal henvende seg for å få svar på spørsmål.

Vi har Cate Norheim som Sportslig leder. Hun begynte 1. Mai, og gjør en god jobb. Hun jobber 60 %, og er å treffe på kontoret i  Sotra Arena tirsdag, torsdag og fredag.

Da hun har en annen jobb i tillegg, ber hun om at henvendelser utenfor arbeidstid skjer på mail; turn@sotrask.no

Cate kan svare på det som har med medlemskap og partitilhørighet å gjøre.

Leder for Sotra Turn og Dans, Gunn Mari Høyem,  er tilgjengelig for spørsmål, og det hun ikke kan svare på sender hun til rette vedkommende. Hun ber også om forståelse for at det ikke alltid er mulig å svare telefonen. Send da en SMS eller mail.

mob: 412 49 669.  Mail: gunn.mari76@gmail.com

Mange av spørsmålene som kommer er det naturlig å ta opp med trener. Vi oppfordrer til et godt samarbeid mellom  foreldre og trener.

Vi mangler også foreldrekontakter på en rekke partier. Om du har lyst å bidra til et bedre miljø i klubben, og lette arbeidspresset på de frivillige som er, er det bare å ta kontakt. Jo, flere som drar lasset sammen, jo lettere er det å komme i mål.