Sportsplan 2024-2026

Høsten 2023 startet klubben opp arbeidet med ny sportsplan for fotball.

Sportsplanen har vært sendt ut til høring hos trenere og andre fagressurser i klubben, og tilbakemeldinger er vurdert og innarbeidet gjennom prosessen.

Hovedstyret i klubben godkjente sportsplanen i styremøte 25.01.2024, og er nå gjeldende.

Sportsplanen skal revideres og godkjennes hver sesong.

Sportsplanen skal gjøres tilgjengelig i et enklere format på klubbens hjemmesider, men i mellomtiden kan den leses her: