Utsatt seriestart for hele fotballen

Fra NFF Hordaland;

Regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet ble kommunisert og offentliggjort 6.4. Slik den fremstår nå blir det ikke adgang for barn og ungdom å konkurrere på tvers av kommunegrenser før tidligst midt i juni. Dette medfører at vårt tradisjonelle serie- og turneringsspill for barn og ungdom ikke kan gjennomføres som planlagt og ønsket.

Med bakgrunn i dette er derfor seriestart i Hordaland utsatt inntil videre, og terminlister annullert og fjernet fra offentlighet.

NFF Hordaland vil informere straks det foreligger ny informasjon.