Refusjon av kostnader

< Tilbake

Vi ønsker å ha en så effektiv og rask rutine som mulig for refundering av de utlegg som både spillere, foreldrekontakter, trenere og laglederne har gjennom en sesong.
For å få dette til har vi laget noen enkle ”kjøreregler” for refundering.

De vanligste utleggene er;

OBS: Alle kostnader bortsett fra dommerregninger skal være forhåndsgodkjent!

Refusjon etter kjøp av utstyr

Alle idrettene og aldersgruppene har definerte utstyrspakker til lag og utøvere. Dette er utstyr som i hovedsak er basert på klubbens Nike kolleksjon, og som skal kjøpes/bestilles via klubbens nettbutikk.

I de få tilfellene hvor det ikke er mulig å kjøpe godkjent utstyr til laget i klubbens nettbutikk kan trener/lagleder få refundert kostnaden i etterkant mot innlevering av refusjonsskjema og original kvittering.

Husk at alt slikt utstyrskjøp skal være forhåndsgodkjent av idrettens gruppeleder.

Sjekk gjerne i forkant hva klubben normalt dekker av utstyr innen din idrett/aldersgruppe.

Refusjonsskjema for utlegg til kjøp av forhåndsgodkjent utstyr leveres til klubbkontoret sammen med originale kvitteringer for kjøpet.
Godkjente refusjoner utbetales normalt etter èn til to dager.

Refusjon av andre kostnader

Bortsett fra akutte kostnader med f.eks. medisinsk hjelp til spiller/utøver så skal alle andre kostnader være forhåndsgodkjent på lik linje med innkjøp av utstyr.

REKVISISJON
Kostnader for lege, fysio, kiropraktor el.l. samt kostnader over kr. 1.000,- krever rekvisisjon. Det er klubbkontoret som skriver ut rekvisisjon, og denne kan bestilles pr. mail av den som har fullmakt til å godkjenne kostnaden.