Rekruttering og oppstart

< Tilbake

Sotra Sportsklubb er en «breddeklubb» hvor hovedfokus er å kunne gi et bredt aktivitetstilbud til alle aldersklasser i flere idretter og aktiviteter.

Vårt naturlige nedslagsfelt for lagidrettene fotball, håndball og basketball er skoler på Litle Sotra og Kolltveit.

Individuell idrett som turn, dans og boksing har et betydelig større rekrutteringsområde siden dette er det eneste alternativet som er i kommunen. Turn har også mye aktivitet fordelt i hele kommunen.

Det er de naturlige nedslagsfeltene som prioriteres i klubbens markedsføring, men barn fra andre områder er selvfølgelig også velkommen til å bli medlem selv om aktiv rekruttering mot disse skolene ikke vil bli gjennomført.

 

Årsplan
for rekruttering og oppstart av Idrettskolen for 5-åringer og nye lag/grupper for 6-åringer;

JANUAR
Bestille oppstartspakker (t-skjorter, baller m.m.)

FEBRUAR
Dato for Førskoledag i juni, oppstartsmøter i slutten av august og felles Kick-off i september settes. Arbeidet med årets «Flyer» og innhold på nettsidene starter opp.

MARS
Vi inviterer barnehager til en idrettsdag i Straume Idrettspark med gjennomføring i april
«Flyers» og nettsider er nå oppdatert med all relevant informasjon om oppstarten – inkl. invitasjon til Førskoledagen i juni.

Førskoledagen planlegges inkl. avtaler med A-lags spillere og topp-turnere som stiller som kveldens aktivitetsledere for ungene.

MAI
«Flyers» leveres til barnehagene i området og på «Åpen Hall» om søndagene. Om mulig leveres også flyers ut i forbindelse med Førskoledagen.

Invitasjon til Førskoledag i juni

JUNI
Førskoledag for alle 5 og 6-åringer med foreldre til Straume Idrettspark. Barna leker og koser seg mens foreldrene får møte klubben med god informasjon og omvisning i hallene.

AUGUST
Vi minner om oppstartsdagene i starten av måneden (Medlemsnytt og på våre nettsider)

Felles oppstartsmøte for alle 5-åringer – Idrettsskolen.
Felles oppstartsmøte for alle 6-åringer – alle idretter.

Foreldre som stiller som trenere/instruktører inviteres til oppstartsmøte.
På oppstartsmøtet får de utlevert Trenerpakker og foreløpige Lagpakker (justeres etterhvert i forhold til antall deltakere)

Kick-Off planlegges; eventuell supplering av utstyr, T-skjorter og drakter og «hvem gjør hva» (mottak, informasjon, bilder, utdeling av utstyr osv)

SEPTEMBER
Gruppene har hatt sine første 2 treninger/samlinger og har blitt litt kjent med hverandre før alle samles til felles KICK-OFF i siste halvdel av september. 

OKTOBER
Besøke alle oppstartslagene og Idrettskolen for å sjekke at alt er OK, og at de har det som trengs.