Utstyr for kamp og arrangement

Til alle arrangementer trengs det utstyr i en eller annen variant. Dette kan være bord og stoler, nettbrett for billettsalg osv. For å unngå å ha ett sett av alt til alle våre idretter så har vi istedenfor et klubblager hvor alle idrettene kan låne det som trengs til sitt arrangement. Det er driftsleder anlegg som […]