Utstyr for kamp og arrangement

< Tilbake

Til alle arrangementer trengs det utstyr i en eller annen variant. Dette kan være bord og stoler, nettbrett for billettsalg osv. 
For å unngå å ha ett sett av alt til alle våre idretter så har vi istedenfor et klubblager hvor alle idrettene kan låne det som trengs til sitt arrangement.

Det er driftsleder anlegg som forvalter alt utstyr, og som også sørger for nødvendige nøkler/tilganger til hall eller andre områder på anlegget vårt.

iPad for billettsalg

 

Norsk flagg

 

Bord

 

Stoler

 

Sperregjerder

 

Sperrebånd