Årsmøte håndball 19.03.2024

Håndballgruppen innkaller herved til årsmøte.
Årsmøtet avholdes tirsdag 19.03.2024 kl. 18:00 på VIP Rom Sotra Arena
 1. Velge dirigent.
 2. Velge referent
 3. Velge to medlemmer til å underskrive referatet
 4. Gjennomgå Håndballens Årsberetning
  • Klubbdrift
  • Sport
  • Rekruttering
  • Dommer
  • Arrangement
 5. Gjennomgå Håndballens Økonomi
  • Regnskap 2023
  • Budsjett 2024
 6. Gjennomgå Håndballens arbeid på Sportsplan og Strategiplan
 7. Saker til klubbens årsmøte
  1. Trenings- og aktivitetsavgift
 8. Innstilling til Hovedutvalg håndball for 2024
 9. Innkomne saker (må være innkommet innen 05.03-2023)

Vel møtt!

Håndballutvalget

v/ Siv, Stian og Randi